Petició de convocatòria d’un procés provisional per als efectius de l’especialitat de protecció de persones i bens

El SAP ha estat reclamant en els darrers Consells de la Policia, la convocatòria de concursos oposició per a totes les especialitats del cos de mossos d’esquadra, així com també la convocatòria d’un concurs general per als efectius adscrits a les unitats de seguretat ciutadana

Sra. Maite Català Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

Tal i com ja sap, el Sindicat Autònom de Policia (SAP) ha estat reclamant en els darrers Consells de la Policia, la convocatòria de concursos oposició per a totes les especialitats del cos de mossos d’esquadra, així com també la convocatòria d’un concurs general per als efectius adscrits a les unitats de seguretat ciutadana.

De totes les peticions formulades per la nostra organització sindical, l’Administració ha atès entre d’altres, les de les especialitats de TÉDAX, BRIMO, Unitat Canina, Investigació, Trànsit i Seguretat Ciutadana.

No obstant, malgrat veiem amb bons ulls (com no podria ser d’una altra manera) aquesta previsió de concursos, ens manca la convocatòria d’un concurs per a una especialitat, que no ha tingut un procés com el que sol·licitem, des de l’any 2014. Aquesta especialitat no és altra que la de protecció de persones i bens (ARRO).

A l’efecte, són diverses les vegades que la nostra organització sindical ha instat a l’Administració a convocar un concurs per a aquesta especialitat i de les respostes obtingudes, podem acceptar que per calendari és difícil encabir un concurs més per a l’any 2018.

És per això que des de la nostra organització sindical, amb la intenció de poder donar la possibilitat per apropar-se als seus domicilis a aquells efectius que no ho poden fer des del 2014, us volem proposar la possibilitat de convocar un procés provisional de mobilitat.

El procés que us proposem hauria d’estar destinat principalment i bàsica a tots aquells efectius que es troben ja dins l’especialitat i aquest hauria de servir per a què tots aquells que hi participessin, assolissin una plaça provisional fins a la convocatòria i resolució d’un concurs oposició.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a convocar el més aviat possible un procés provisional de mobilitat per als efectius adscrits a l’especialitat de protecció de persones i bens.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Pere Garcia Quer
Secretari General del SAP.
Barcelona, 11 de gener del 2018

Número de comunicat:
E-4/2018
Data: 
11/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend