Petició de convocatòria urgent de la Comissió Tècnica de la Funció Pública

Des del SAP volem denunciar la gestió que s’està fent en aquest darrer any, la Comissió Tècnica de la Funció Pública de la qual, per les circumstàncies actuals vostè n’és la màxima responsable

Sra. Ester Obach i Medrano
Secretària d’Administració i Funció Pública
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
Carrer de Rivadeneyra, 6 (08002) Barcelona

Senyora,

Amb aquest escrit, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) volem denunciar la gestió que s’està fent en aquest darrer any, la Comissió Tècnica de la Funció Pública de la qual, per les circumstàncies actuals vostè n’és la màxima responsable.

La nostra organització sindical, majoritària en el màxim òrgan de representació del nostre col·lectiu en el Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra, veu amb indignació com aquesta Comissió no es reuneix des de fa més d’un any, malgrat la insistència sabuda feta des de la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP) mostra la seva indignació en veure que a dia d’avui, trenta-quatre dels nostres companys depenen exclusivament de la convocatòria de la Comissió Tècnica i més quan catorze d’aquests, estan esperant la seva col·locació dins de la Direcció General en ser declarats per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social en una Incapacitat Permanent Total.

És bàsica la convocatòria de la Comissió per poder reubicar aquestes companyes i companys, en funció del que regula el Decret 246/2008 de 16 de desembre, de regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra, en llocs de treball de suport tècnic. Llocs que com ja sap al no ser policials és necessària la seva creació i aprovació per part de la reivindicada Comissió Tècnica.

Ja advertim que la nostra organització sindical denunciarà públicament que aquests trenta-quatre mossos i mosses i més especialment aquests catorze, pateixen una situació indignant com a conseqüència d’una inactivitat administrativa imperdonable i per un oblit i una deixadesa que els fa viure en una situació d’una absoluta precarietat professional, laboral, personal i familiar en obligar-los a subsistir en la majoria de casos, amb el 55% del sou que reben de l’INSS.

Sigui quina sigui la raó, s’està denegant la possibilitat de treballar a unes companyes i companys que han tingut la mala fortuna de patir una malaltia que els ha generat una situació d’incapacitat permanent total. Una denegació que alhora provoca que s’estigui desaprofitant un capital humà d’enorme valor.

Per tant, dins l’obligació administrativa que els pertoca, així com també per una obligació moral i ètica i a la major brevetat possible, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) instem al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a convocar de manera urgent la Comissió Tècnica de la Funció Pública durant aquest primer mes de l’any 2018.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Pere Garcia Quer
Secretari General del Sindicat Autònom de Policia.
Barcelona, 11 de gener del 2018.

Número de comunicat:
E-5/2018
Data: 
11/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend