Denegació de bestretes per estudis

Des de la nostra organització SAP-FEPOL tenim constància que per a quest curs 2017/18, el nostre departament està denegant les bestretes per a estudis als agents del Cos de Mossos d’Esquadra.

Maite Català Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

Des de la nostra organització SAP-FEPOL tenim constància que per a quest curs 2017/18, el nostre departament està denegant les bestretes per a estudis als agents del Cos de Mossos d’Esquadra.

Fins ara aquest dret assolit com a funcionaris, s’estava atorgant de forma habitual sense cap inconvenient, la qual cosa ens facilitava la possibilitat de formar-nos i de la mateixa manera repercutiria en benefici del propi CME.

Segons resposta via telefònica a les peticions correctament realitzades i registrades, aquest dret actualment no està autoritzat per trobar-se els comptes bloquejats.

En un període on els nostres drets com a treballadors s’han vist retallats de forma dràstica, entre d’altres (directament relacionat, el Fons d’Ajuts Socials) i amb una important pèrdua de poder adquisitiu, sol·licitem:

  • Que NO es deneguin aquestes sol·licituds, ja que no es tracta d’una despesa finalista, sinó només un avançament del preu de la matrícula per estudis, el qual es retorna íntegrament per part del sol·licitant.
  • Que es concedeixin també altres tipus de bestretes, per pal·liar les dificultats econòmiques que estan patint algunes famílies que pertanyen al nostre col·lectiu.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Francesc García Liza
Secretari de Seguretat Ciutadana
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Barcelona, 12 de gener del 2018

Número de comunicat:
E-6/2018
Data: 
12/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend