Canvi de criteri en l’atorgament de permutes i comissions de servei

La nostra organització sindical ha detectat que actualment s’estan denegant les permutes entre efectius que tenen plaça definitiva

Maite Català Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) estem veient en els darrers temps que l’Administració ha variat el criteri per atorgar permutes i comissions de servei a membres del cos de mossos d’esquadra.

La nostra organització sindical ha detectat que actualment s’estan denegant les permutes entre efectius que tenen plaça definitiva. Segons sembla, el motiu que s’al·lega per part de l’Administració és que, previ a l’atorgament de la permuta es comprova que ambdues parts tinguin els punts per assolir-la en un concurs. En cas de no ser així, la permuta és denegada.

No obstant, des de la nostra organització sindical tenim coneixement que, tot i que està justificat el canvi, no es realitza l’estudi pertinent a l’hora de donar resposta.

Per altra banda i en relació a les comissions de serveis vinculades, la nostra organització sindical ha tingut coneixement que s’aproven amb quota d’efectius, concedint les comissions que en la destinació d’origen estan per sobre dels números de cobertura mínima i denegant-la en cas contrari. Això està provocant que ens algunes d’aquestes comissions s’aprovi únicament la d’un dels dos membres.

És per això que des de la nostra organització sindical instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia que:

  1. En relació a les permutes es faci un estudi exhaustiu de la motivació del canvi per tenir més arguments a l’hora d’aprovar-es o denegar-les.
  2. En relació a les comissions de servei vinculades no es tingui en compte la cobertura mínima de les destinacions ja que és un greuge per a l’efectiu que no se li concedeix.

Així mateix, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) considerem que aquests canvis de criteris haurien de ser posats en coneixement dels membres del cos de mossos d’esquadra. Desconeixem si s’ha fet publicitat mitjançant la internet corporativa d’aquests canvis de criteri, però en cas que no hagi estat així, s’actuï en aquesta direcció.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Lucas Menchón Díaz
Delegat del SAP-FEPOL a la RPMB.
Barcelona, 24 de gener de 2018

Número de comunicat:
E-12/2018
Data: 
24/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend