Diferenciació coeficients multiplicadors en torns diürn i nocturn

Des del SAP vàrem detectar que el programa informàtic vinculat al PGH per tal de calcular els coeficients multiplicadors per canvi de la planificació de la jornada laboral, tenia disfuncions a l'hora de discernir torns

Maite Català i Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

Des del Sindicat Autòmom de Policia (SAP-FEPOL), vàrem detectar que el programa informàtic vinculat al PGH per tal de calcular els coeficients multiplicadors per canvi de la planificació de la jornada laboral, tenia disfuncions a l’hora de discernir entre els torns de dia i nit de dilluns a divendres.

Durant el dispositiu ÀGORA es van modificar els torns dels agents, la qual cosa segons l’Acord del 29 de gener de 2015 dóna dret a compensar amb coeficients multiplicadors, recollits a l’annex 2 del Decret 146/1996 de jornada i horaris de treball.

Les jornades treballades amb inici a les 18:00 hores i finalització a les 06:00 hores, s’haurien de compensar amb 1,25 hores x cada hora en horari diürn (fins a les 22:00) i a partir d’aquesta hora fins al final de la jornada laboral s’hauria d’aplicar una compensació de 1,50 hores x hora treballada. (Actualment només s’està aplicant el coeficient diürn).

Des de la nostra Organització sol·licitem que es solucioni aquesta errada, donat que es veuen afectades moltes jornades de tots els efectius participants al dispositiu, a l’espera que es concreti definitivament la forma de compensar aquest excés d’hores treballades.

Com no pot ser d’una altra manera des del SAP-FEPOL, apostem pel que creiem seria una justa compensació com va ser l’aplicada al dispositiu CRONOS.

Per la qual cosa sol·licitem aquesta rectificació, ja que no només afectaria el dispositiu citat, sinó a qualsevol jornada futura que estigui afectada per una modificació de la planificació on s’iniciï el servei en torn diürn i finalitzi en torn nocturn.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Francesc García Liza
Secretari de Seguretat Cuitadana
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Barcelona, 24 de gener de 2018

Número de comunicat:
E-13/2018
Data: 
24/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend