Dispensadors de solució antisèptica per l’àrea de custòdia de l’ABP de Girona

L’àrea de custòdia de l’ABP de Girona presenta un alt volum de detinguts, molts d’ells en condicions higièniques deplorables, fins i tot, en mal estat de salut, fet que desconeixen els agents que hi presten servei durant moltes hores

Elisabeth Saltor i Camero
Subdirectora General de prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d’Interior
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Senyora,

L’àrea de custòdia de l’ABP de Girona presenta un alt volum de detinguts, molts d’ells en condicions higièniques deplorables, fins i tot, en mal estat de salut, fet que desconeixen els agents que hi presten servei durant moltes hores.

En el procés d’entrada del detingut, durant el temps que dura la seva detenció i en els seus respectius trasllats, ja sigui a jutjats o bé a centres mèdics, els efectius policials han de manipular sovint la seves pertinences.

Cal remarcar que la l’ABP de Girona, les garjoles no disposen de serveis o lavabos per fer les necessites fisiològiques del detinguts, aspecte que obliga al agents a fer l’acompanyament dels detinguts fins als lavabos.

Per aquest motiu us demanem que col·loquin dispensadors de solució antisèptica a l’àrea de custòdia de detinguts i que es reposi de forma habitual el seu contingut per garantir al màxim la higiene dels efectius que hi presten servei.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Rafel Villena i Sànchez
Delegat de Prevenció de Riscos Laborals
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Girona, 25 de gener del 2018

Número de comunicat:
E-14/2018
Data: 
25/01/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend