Accés a les dades del perfil del Nucli d’Informació Policial (NIP) de les unitats dels Grups d’Atenció a Víctima (GAV)

Sol·licitem, que dotin a tots els efectius del GAV del perfil adient per poder fer consultes al NIP i així garantir les necessitats reals del seu servei

Maite Català i Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

A les unitats del GAV de les diferents comissaries, els caps o bé un dels agents, en absència de caporal o comandants, disposen d’un perfil obert al mateix nivell que els caps d’OAC. Aquest perfil els permet consultar dades o diligències d’altres comissaries. Degut a aquest fet els efectius que hi presten servei no poden disposar de dades de vital importància per poder desenvolupar la seva tasca. A títol d’exemple, no poden consultar persones relacionades, ni telèfons vinculats, etc. A més, si l’efectiu que té accés a les dades del NIP està en període de vacances, baixa, o altres, la resta de membres de la unitat no poden fer consultes de la totalitat de diligències o fets relacionats amb les víctimes.

Cal tenir present que les persones ateses per les unitats del GAV són persones amb un alt grau de vulnerabilitat, que degut a la seva situació personal, acostumen a fer canvis de domicili amb canvis de localitat i comarca inclosos. Moltes d’elles disposen d’ordres de protecció, que les unitats del GAV de la localitat on s’ha desplaçat, no poden atendre amb el rigor i seguretat adient per manca de dades.

En molts casos, per localitzar una víctima que pot estar patint algun tipus d’agressió és del tot necessari posar-se en contacte amb els seus parents, amics o altres persones relacionades, que poden donar dades de la seva integritat física o del lloc on es troba. Altres vegades, l’afectada truca amb diferents números de telèfon sense donar dades exactes de qui és, fent que no es puguin localitzat amb la celeritat oportuna.

És per tots aquests motius que des del Sindicat Autònom de Policia sol·licitem, que dotin a tots els efectius del GAV del perfil adient per poder fer consultes al NIP i així garantir les necessitats reals del seu servei, per tal que aquest tingui la màxima eficiència i es doti de la millor seguretat possible, com d’ajuda a les víctimes o persones que atenen.

No cal recordar que els efectius del GAV desenvolupen una tasca molt important en la protecció de persones, amb molta implicació personal i en molts casos fent-se seus els problemes d’aquest ciutadans. Fets, que per desgràcia, tenen un alt ressò social. És doncs, que per aquestes raons cal que disposin de tots els mitjans possibles a la seva disposició.

Atentament,

Rafel Villena i Sànchez
Delegat de RPMN Vallès Oriental
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Granollers, 6 de febrer del 2018

Número de comunicat:
E-17/2018
Data: 
06/02/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend