Estat dels vestidors i menjador de les dependències destinades a SRC i ART de Girona

No s’ha dut a terme cap actuació pel que fa a les dimensions del menjador, l’estat dels armariets, que són del tot insuficients per encabir el vestuari i uniformitat dels agents

Elisabeth Saltor i Camero
Subdirectora General de prevenció de Riscos i Salut Laboral
Departament d’Interior
Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

Senyora,

En data de 14/03/2017 es va realitzar un informe amb tot un seguit de deficiències, algunes molt greus, de l’edifici on es troba ubicada la Sala Regional de Comandament i les dependències de ART de Girona. Aquest document va ser registrat amb núm. RE 4172 de 30/05/2017 i RE 3424 de 03/05/2017.

Se’ns va fer arribar resposta amb data de 07/09/2017 i registre de sortida 2618-9300-2017 on es posava de manifest que s’estaven “fent les gestions oportunes per minimitzar o pal·liar les incidències descrites en el vostre escrit”.

El passat 18/12/2017 es va reunir el Comitè de Seguretat i Salut on es van exposar les diferents anomalies. A preguntes dels representants de SAP-FEPOL, la resposta verbal per part de l’Administració va ser que els fets exposats en l’informe s’havien solucionat.

Doncs bé, amb data de 05/02/2018 es comprova que a la SRC s’ha substituït el mobiliari i s’ha fet una nova redistribució del mateix, fet que considerem correcte. En canvi, no s’ha dut a terme cap actuació pel que fa a les dimensions del menjador, l’estat dels armariets, que són del tot insuficients per encabir el vestuari i uniformitat dels agents, els passos que resten dins el vestidor sense complir amplades mínimes de pas, no s’han tret els armariets dels vestíbuls de sectorització d’incendis, ni col·locades les portes de sectorització, no hi ha bancs suficients, etc.

És per això que des del Sindicant Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior que se’ns informi de quines actuacions es volen dur a terme, així com també de la seva calendarització per tal de poder fer un seguiment i donar compliment a la normativa vigent.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Rafel Villena i Sànchez
Delegat de Prevenció de Riscos Laborals
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Girona, 6 de febrer del 2018

Número de comunicat:
E-16/2018
Data: 
06/02/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend