Hores de romanent any policial 2017

El SAP-FEPOL sol·licita que els agents no perdin les hores acumulades per una manca de planificació i que en cap cas es restin de la bossa d’hores lineals

Maite Català i Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

La  nostra Organització SAP-FEPOL, ha detectat que aquest any i de forma generalitzada molts agents han finalitzat l’any policial amb un nombre considerable d’hores de romanent, sense que els hi hagin estat planificades.

A causa de l’excepcionalitat dels fets ocorreguts durant l’any 2017, i especialment al fet que encara restem pendents que es resolgui la forma de compensar el dispositiu ÀGORA, les Oficines de Suport, no van planificar les hores de romanent pendents als agents.

A finals del mes de gener, les persones afectades es van trobar amb un nombre d’hores que ja no eren a temps de ser planificades i l’Administració, emparant-se amb la instrucció 2/2003 està restant hores de romanent amb les corresponents bosses d’hores acumulades.

Aquesta situació ha provocat molt malestar entre els nostres companys, que comproven com han de patir les conseqüències d’una mala planificació  que no ha estat, en cap cas, per culpa seva.

De la mateixa manera que, a petició del SAP, es va augmentar el període per gaudir els AP’s, la nostra organització desitja proposar una nova mesura que donaria oxigen als nostres companys en un moment on han patit un sobreesforç professional.

Donat que encara no s’ha portat a terme el tancament per nodes de l’any policial, el SAP-FEPOL sol·licita:

  • Que els agents no perdin les hores acumulades per una manca de planificació.
  • Que en cap cas es restin de la bossa d’hores lineals.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Francesc García Liza
Secretari de Seguretat Ciutadana
Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)
Barcelona, 7 de febrer de 2018

Número de comunicat:
E-18/2018
Data: 
07/02/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend