Jaquetes impermeables per als especialistes de trànsit

Hem detectat que les jaquetes dels especialistes de trànsit, en jornades realitzades sota la pluja, queden completament xopes essent això un factor de risc de patir malalties

Maite Català Pujol
Subdirectora General de Recursos Humans
Direcció General de la Policia
Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

Senyora,

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem detectat que les jaquetes dels especialistes de trànsit, en jornades realitzades sota la pluja, queden completament xopes essent això un factor de risc de patir malalties. Malalties cal tenir present, que en cap cas són reconegudes com a malalties professionals i que per tant comporten en cas de baixa, una minva de les retribucions.

Des de la Secretaria de Trànsit de la nostra organització sindical creiem oportú denunciar aquests extrems, amb la intenció de ser portats a la propera convocatòria de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra.

A l’efecte, des del SAP-FEPOL considerem que qualsevol peça de roba dels membres del cos de mossos d’esquadra han de complir tota normativa relacionada tant amb la penetració de l’aigua (UNE EN 343:2004 i UNE EN 20811:1993), com amb la resistència al vapor d’aigua (UNE EN 31092:1996 i UNE EN 343:2004).

És per això que des de la nostra organització sindical instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a fer les gestions oportunes per tal que:

  1. Es revisi tot el material dels membres del cos de mossos d’esquadra i especialment els de trànsit, comprovant que compleixin tota la normativa relativa a la penetració de l’aigua i la resistència al vapor d’aigua.
  2. En cas de complir amb la normativa esmentada s’acrediti dit compliment en el proper Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL) del cos de mossos d’esquadra.
  3. En cas de no complir-la iniciï els tràmits de manera urgent que permeti dotar a tots els efectius, d’un material acord a normativa que eviti que els nostres efectius quedin xops quan treballen sota condicions meteorològiques adverses.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Iñaki Zamora i Rueda
Secretaria de l’Especialitat de Trànsit del SAP-FEPOL.
Barcelona, 15 de febrer del 2018

Número de comunicat:
E-24/2018
Data: 
15/02/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend