Compensació dispositiu ÀGORA

Des de la nostra organització i davant la molt probable compensació del dispositiu ÀGORA en un  termini curt de temps, volem mostrar el nostre desacord en dos punts relatius a la compensació.

Des de la nostra organització i davant la molt probable compensació del dispositiu ÀGORA en un  termini curt de temps, volem mostrar el nostre desacord en dos punts relatius a la compensació.

  • Segons informacions obtingudes pel SAP-FEPOL, els efectius destinats a les Oficines de Suport, les Oficines de Relacions amb la Comunitat i altres efectius d’USC de cada ABP, només podran tenir l’opció de cobrar les hores extraordinàries realitzades en data 1 d’octubre de 2017.

Molts d’aquests agents també van treballar altres jornades, realitzant tasques relatives al citat dispositiu i modificant la seva planificació.

Sol·licitem, que aquests agents puguin veure compensada amb hores extraordinàries, aquelles jornades que es trobin dins el dispositiu Àgora, a l’igual que la resta d’efectius d’USC.

  • En referència al pagament de les hores extraordinàries, ja que encara no s’ha tractat el tema per unes #HoresExtresDignes, creiem que la forma justa i correcte de realitzar l’abonament, seria discernir entre les hores diürnes i nocturnes o festives, calculant quantes hores es tenien planificades i en quin horari i jornada, i quantes hores reals es van treballar i quan. D’aquesta manera es podria realitzar un abonament ajustat al torn realitzat per a cada efectiu. 

Sol·licitem, que en cas de no realitzar-se segons la nostra petició, ens trobarem amb un abonament no ajustat a la realitat i amb les justificades queixes dels agents afectats

Número de comunicat:
E-35/2018
Data: 
05/03/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend