Vigilància Centre Penitenciari Mas Enric

En data del 29 de desembre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va denunciar per escrit el sistema de controli i revisió del sistema d’alarmes que, efectius del cos de mossos d’esquadra havien de realitzar en el Centre Penitenciari Mas Enric de la localitat del Catllar (Tarragonès).

Maite Català Pujol

Subdirectora General de Recursos Humans

Direcció General de la Policia

Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

 

Senyora,

En data del 29 de desembre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va denunciar per escrit el sistema de controli i revisió del sistema d’alarmes que, efectius del cos de mossos d’esquadra havien de realitzar en el Centre Penitenciari Mas Enric de la localitat del Catllar (Tarragonès).

Sobre aquest escrit la Subdirecció General de Recursos Humans ens va respondre argumentant la necessitat d’haver de fer aquestes funcions. No obstant des de la nostra organització sindical ja avancem que no estem satisfets amb la resposta rebuda, motiu pel qual amb el present volem fer les següents consideracions:

En primer lloc ens agradaria dir-li que la nostra organització sindical no està en contra de fer les comprovacions de control d’alarmes que el cap de la unitat de la UPEC trobi oportunes. Coincidim que són un instrument imprescindible pel bon funcionament del control i la seguretat del centre penitenciari.

No obstant això, el que denunciem i li demanem que faci una reflexió, és que vostè mateixa en l’escrit de resposta ens diu que els sistema d’alarma del centre està composat per (paraules textuals): “El perímetre interior hi ha cable soterrat, columnes d’infrarojos, videoanàlisi i infrarojos, amb els tampers corresponents que centralitzen les seves fonts d’alimentació. També hi ha una tanca exterior amb microfònics i els corresponents tampers. El funcionament correcte del sistemes electrònics de seguretat es fonamental per, de forma activa… efectius de la unitat penitenciaria amb grans coneixement d’aquests sistemes en supervisen setmanalment el funcionament.”

Des del SAP estem d’acord que els que formen part de l’APEN són coneixedors, com a bons professionals, dels sistemes de seguretat amb els que estan treballant diàriament. Però d’aquí a dir i afirmar  categòricament que són els responsables de la comprovació tècnica dels mateixos hi va una gran diferència.

I és això el que s’entén en el seu escrit de resposta. Els professionals de l’Àrea Penitenciaria no han de realitzar un servei pel qual no han estat formats i no és de la seva responsabilitat com a Policies. La revisió i supervisió tècnica dels elements de control i seguretat correspon, primer, al propi centre, i segon, als professionals que tenen la formació adequada per dur a terme aquestes tasques, i que no són altres que aquells que el propi centre, a través de la seva Direcció General contracti. És a dir tècnics acreditats.

En el cas concret el Centre esmentat té un lloguer mensual de instal·lacions i manteniment de 2.000.000 €, suficient com per fer una supervisió, si vostè vol, mensual i no trimestral com fan fins ara. Els mossos ni tenen la formació, ni són tècnics acreditats i en conseqüència no han d’assumir unes funcions i responsabilitats que no els pertoquen.

Què passaria si una vegada feta aquesta comprovació rutinària setmanal, els sistemes comprovats funcionessin malament. La responsabilitat seria del mosso que l’ha fet? No podem exigir una responsabilitat sobre funcions que no són les nostres. En cas contrari, i si vostè creu que estan complint amb les seves funcions, ens agradaria que ens fes arribar la norma legal on estan regulades aquestes funcions.

Les funcions de vigilància perimetral que han de fer en els centres penitenciaris els agents  de APEN implica el control de les tanques i murs exteriors, la supervisió de les càmeres de seguretat i el control d’accés de mercaderies i familiars en determinats casos. 

També en agradaria aclarir-li que quan vostè manifesta que mai hi ha hagut cap accident, que derivi en baixa laboral en la supervisió dels elements tècnics de seguretat  perimetral del Centre Penitenciari, volem aclarir-li que no és així. El passat 28 de juny de 2017 el agent amb TIP 16226 va patir un petit accident amb una lesió de genoll durant la realització de la revisió perimetral setmanal a la que estan obligats. Vostè mateixa ho podrà comprovar. Algú no li ha facilitat tota la informació. Com a conseqüència d’aquest accident i després de l’escrit presentat pel SAP, ara, les revisions tècniques dels elements de seguretat i control perimetral es realitzen amb les botes de dotació.

En conclusió i en resposta al seu escrit, li demanem des del SAP que es facin gestions necessàries per a què els agents destinats al Centre Penitenciari Mas d’Enric deixin de fer les revisions tècniques dels elements de seguretat i control perimetral setmanal, i que es contacti amb el responsables del Centre per tal que aquest ampliï, si ho creuen necessari, el contracte del servei de manteniment del Centre Penitenciari Mas d’Enric, incrementant la revisió tècnica a la seqüència periòdica que creguin oportú, perquè continuem pensant que els agents del CME que estan destinats a APEN  no haurien de ser els responsables de dita revisió.

Aprofitant l’avinentesa li volem demanar que d’immediat es suprimeixi el punt 4.1.7 del PIT/APEN/12/16. No és competència, ni de l’agent ni del CME, la revisió tècnica i el manteniment dels elements de seguretat i de control perimetral.

Atentament,

Oscar Español Raluy – Juan José Prenyanosa Sánchez

Secció Sindical del SAP a la RP de Tarragona

Tarragona, 22 de març del 2018

Número de comunicat:
E-31/2018
Data: 
22/03/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend