Humitat amb valors sota mínims a la Sala Regional de Comandament del Complex Central de la PG-ME

Els delegats del Sindicat Autònom de Policia del Complex Central de la PG-ME hem rebut diverses queixes dels agents destinats a la Sala Regional de Comandament de Sabadell sobre els valors d’humitat al lloc de treball.

Elisabet Saltor i Camero

Subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral

Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Carrer Diputació 355 (08009) Barcelona

 

Senyora,

Els delegats del Sindicat Autònom de Policia del Complex Central de la PG-ME hem rebut diverses queixes dels agents destinats a la Sala Regional de Comandament de Sabadell sobre els valors d’humitat al lloc de treball.

No és la primera vegada que des del SAP-FEPOL denunciem mitjançant escrits i reunions de comitè de Salut Laboral del Departament d’Interior aquesta problemàtica i aquests valors que es poden observar.

Aquí pot observar una fotografia realitzada a les 18:30 hores del passat 21 de març de 2018.

En l’Annex III condicions ambientals del RD 486/97 sobre condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, en el seu punt 3 s’exposa: “La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que los que el límite inferior será el 50 por 100”

Des del SAP-FEPOL sabem que s’han fet actuacions per pujar els nivells d’humitat, com la col·locació d’humificadors domèstics, però com podem observar els resultats no han estat òptims. Els/les agents estan molt preocupats per uns  índex molt allunyats als recomanables als centres de treball. Així mateix tenim com a mínim un cas declarat de lipoatròfia.

És per tots aquests motius que des del Sindicat Autònom de Policia sol·licitem que amb caràcter d’urgència s’actuï amb fermesa perquè aquests valors siguin qüestió del passat i els agents puguin treballar amb les totals garanties que la legalitat articula.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Salvador Triviño – Anna Puig

Delegats del SAP a la Sala Regional de Comandament

Sabadell, 4 d’abril de 2018

Número de comunicat:
E-36/2018
Data: 
04/04/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend