Suspensió de les reunions relatives al Pla de Carrera Professional per a les Unitats de Seguretat Ciutadana

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ens sorprèn aquesta decisió sobtada i ens preguntem quin és el motiu pel qual, el que previ a aquest Consell de la Policia era perfectament negociable, ara ja no ho és.

Maite Català Pujol

Subdirectora General de Recursos Humans

Direcció General de la Policia

Travessera de les Corts 319-321 (08029) Barcelona

 

Senyora,

En data del 10 d’abril la nostra organització sindical ha estat informada que “en atenció a les reunions que de forma periòdica hem mantingut entre la Direcció General de la Policia i les organitzacions sindicals representatives del CME per poder avançar amb el disseny d’un Pla de carrera professional pels efectius d’USC, des del Departament d’Interiors ha demanat suspendre temporalment aquestes reunions fins a l’autorització pertinent de la Comissió de Retribucions i Despeses de personal”.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ens sorprèn aquesta decisió sobtada i ens preguntem quin és el motiu pel qual, el que previ a aquest Consell de la Policia era perfectament negociable, ara ja no ho és.

SAP-FEPOL recorda que la negociació del Pla de Carrera Professional per a les Unitats de Seguretat Ciutadana sorgeix del compromís adoptat per la Direcció General de la Policia amb algunes de les organitzacions sindicals  (entre elles la nostra).

Un compromís signat en el punt 2.2 sobre carrera professional per a les unitats de seguretat ciutadana en l’Acord sobre condicions de prestació de serveis del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra de 29 de gener de 2015 i el qual recull que “el Departament d’Interior, en el marc de les polítiques actives en matèria de recursos humans orientades a la incentivació, la potenciació i el desenvolupament personals dels membres de la PG-ME de funcions policials bàsiques, realitzarà l’any 2015 el disseny d’un sistema de valoració de la qualitat de l’activitat, del creixement professional i de la valoració de la vàlua  personal que permeti un progrés de forma individualitzada a diferents nivells o estadis de valoració amb beneficis retributius i no retributius associats (…)”.

Per tant, a no ser que hi hagi una altra causa que desconeixem, des de la nostra organització sindical no podem entendre els motius pels quals ara, després de diverses reunions per tractar el PCP per a USC, sigui necessari el consentiment de la Comissió de Retribucions i Despeses de Personal.

Des de la nostra organització sindical volem destacar que, si aquests fossin els motius concrets, entenem que l’Acord de 2015 també va passar el tràmit de l’esmentada Comissió i per tant, el consentiment explícit ja vindria donat.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a reprendre de manera immediata les negociacions en matèria de PCP per a USC i en el seu defecte ens argumentin més àmpliament quins han estat els motius pels quals ha de quedar suspesa aquesta negociació.

Restem a la seva disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Pere Garcia Quer

Secretari General del SAP-FEPOL.

Barcelona, 12 d’abril del 2018

Número de comunicat:
E-37/2018
Data: 
12/04/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend