Resposta a la vostra petició de reunió conjunta

En data de 18 d’abril, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia (SEIME) hem rebut la vostra petició de reunió per al proper dia 26 d’abril del 2018 a les 10:30 a la seu del vostre sindicat, per tal d’abordar accions conjuntes per assolir la recuperació dels drets que ens han estat manllevats i avançar cap a la millora de les condicions laborals i econòmiques del col·lectiu que representem.

David José Mañas

Secretari General

Sindicat de Policies de Catalunya (SPC)

 

Benvolgut company,

En data de 18 d’abril, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Comandaments de l’Escala Intermèdia (SEIME) hem rebut la vostra petició de reunió per al proper dia 26 d’abril del 2018 a les 10:30 a la seu del vostre sindicat, per tal d’abordar accions conjuntes per assolir la recuperació dels drets que ens han estat manllevats i avançar cap a la millora de les condicions laborals i econòmiques del col·lectiu que representem.

Dir-vos que des de les nostres organitzacions sindicals compartim de manera majoritària, els extrems que manifesteu en la carta que ens adreceu. L’actual situació de manca d’efectius, els dispositius CRONOS, ÀGORA i MINERVA, així com també la lenta però progressiva recuperació de drets fa que, els actuals no siguin els millors temps del cos de mossos d’esquadra.

I a l’efecte, SAP-FEPOL i SEIME han realitzat campanyes sindicals per fer palesa aquesta situació. Campanyes que a dia d’avui mantenim com són per exemple la campanya #sotamínims o la campanya #PerUnesHoresExtresDignes.

Així mateix, SAP i SEIME, en coordinació amb les demés forces que integren la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) i conjuntament amb altres sindicats representatius com SME i fins i tot, amb altres no representatius com SAME portem més d’un any treballant conjuntament. Treballant conjuntament, en unitat d’acció sindical, per avançar en la recuperació de drets retallats del cos de mossos d’esquadra.

SAP-FEPOL, com a sindicat majoritari tant en representació com en afiliació del cos de mossos d’esquadra, en data del 23 de gener del 2017 us va adreçar un escrit per tal de fer exactament allò que ens demaneu ara en aquesta carta que ens heu adreçat. Treball conjunt. Un treball conjunt per actuar us dèiem llavors “com a eina de pressió i negociació, en la recuperació de drets”.

Ja en aquell temps ho consideràvem necessari i imprescindible, però llastimosament no així ho vàreu considerar SPC, CAT i USPAC. El motiu? Preferíeu formar part d’una “Plataforma Professional de Forces i Cossos de Seguretat” que passat el temps i malgrat el que ens dèieu, no ha aportat res positiu al cos de mossos d’esquadra.

En canvi, la unitat d’acció formada per SAP, SEIME, SICME, AFITCME, SME i SAME va originar la signatura d’un acord de millores per al col·lectiu. Un acord que ha permès entre d’altres aspectes incrementar el preu de les hores nocturnes, instaurar la compensació per treballar 12 hores en cap de setmana, reconèixer per primera vegada els dies d’assumptes personals per antiguitat a partir del sisè trienni i que ha evitat també l’eliminació del DAD80.

Per tant, les organitzacions signants considerem que l’eina a la qual us vam convidar el gener del 2017 és l’eina útil que servirà per avançar en la consecució de drets per al nostre col·lectiu. Una eina que ja ha consolidat les seves normes de funcionalment i que a dia d’avui continua estan plenament vigent.

Així doncs, les organitzacions signants us tornem a demanar, tal i com ja ho vam fer el passat 23 de gener, que feu una reflexió serena i vist el que ens heu manifestat en la vostra carta, us afegiu a aquesta unitat d’acció que ja va començar a caminar ara fa més d’un any i que ha demostrat capacitat d’incisió en l’Administració i capacitat de signar acords.

Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Atentament,

Pere Garcia Quer Jordi Ramells Nieto

Secretari General del SAP Secretari General del SEIME

Teresa Galín Xavier Carabassa

Secretària General AFITCME Secretari General del SICME

Barcelona, 20 d’abril del 2018

Número de comunicat:
E-39/2018
Data: 
20/04/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend