SAP-FEPOL assisteix a l’avaluació de riscos de l’ABP Olot i presenta l’informe d’actuacions urgents

SAP-FEPOL ha presentat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior un exhaustiu informe de les condicions de treball de l'ABP Olot.

En data de 26 d’abril, SAP-FEPOL ha visitat juntament amb SME, CAT i responsables de l’Àrea de Riscos laborals del Departament d’Interior l’ABP d’Olot, per tal de procedir a fer després de catorze anys, l’avaluació de riscos d’aquestes dependències.

Després de fer la visita la nostra organització sindical ja ha presentat un informe amb totes les incidències que s’han observat. Entre aquestes podem destacar per exemple el mal funcionament de la porta principal, l’estat deplorable del pàrquing amb abundants punts d’entrada d’aigua de pluja, el mal funcionament dels senyals lumínics que marquen la sortida de l’edifici en cas d’evacuació o el risc de caiguda per la poca alçada de la barana de l’escala.

Així mateix hem denunciat els fets ocorreguts en data de 20 de setembre de 2017, en l’incendi ocorregut a l’interior de les dependències policials, possiblement com a conseqüència d’una sobrecèrrega elèctrica. Per tant hem insistit en la necessitat de no sobrecarregar les línies, així com també la de recollir l’abundant cablejat que provoca riscos de caigudes.

La nostra organització sindical estarà atenta que el Departament d’Interior solucioni tots els aspectes denunciats per la nostra organització sindical, la qual en cas de no rebre una resposta satisfactòria, anirà com ja ha fet en altres ocaions a la Inspecció de Treball.

Per cert. Desconeixem el motiu pel qual no van assistir en aquesta avaluació de riscos algunes organitzacions sindicals com SPC i USPAC.

 

Número de comunicat:
E-51/2018
Data: 
11/05/2018


Send this to a friend