La proposta de SAP-FEPOL per a un nou quadrant de trànsit és la més beneficiosa per al col·lectiu

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) espera ser convocat, de manera immediata a una nova reunió, en la qual continuarem defensant la nostra proposta estant del tot segurs que de les tres que hi ha sobre la taula, és la més beneficiosa tant per als especialistes, per al propi servei, com per a la pròpia Comissaria General.

El passat 10 de maig, les organitzacions sindicals ens vam reunir amb membres de les Prefectura, de la Comissaria General de Mobilitat i de la pròpia Subdirecció General de Recursos Humans per tal de tractar, tal i com així va reivindicar el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL),per tal de tractar la retirada del Q10 com a horari de referència per a l’especialitat de trànsit del cos de Mossos d’Esquadra.

En aquesta reunió, la Comissaria General de Mobilitat va defensar dues propostes horàries com alternativa a la del Q10 existent. Una d’elles ja va quedar descartada d’inici (Q5 complementat amb un 7 x 7) i l’altra proposta (Q5 adaptat) és molt semblant a la que la nostra organització sindical porta temps defensant (R3 Garant).

En aquesta reunió la nostra organització es va posicionar en favor de la nostra proposta bàsicament per quatre raons:

  1. El Q5 adaptat presenta per als efectius una major dificultat per conciliar la seva vida familiar amb la laboral. El fet que una de cada cinc setmanes els efectius no tinguin coneixement quin torn realitzarà, dificulta més, com diguem, aquesta conciliació. Per la seva banda, la nostra proposta deixa aquesta incertesa, al R2,a una setmana de cada deu. Per tant redueix ja a la meitat, les setmanes que els efectius no sabran de què treballaran.
  1. Segons la proposta de la Comissaria General, la setmana de reforç del Q5 adaptat (al poder-se planificar els tres torns de treball) podria donar la possibilitat que durant la mateixa setmana, un efectiu comencés a treballar de matins i l’acabés treballant de nits passant abans per tardes. La proposta presentada i defensada pel SAP-FEPOL redueix a dos els torns possibles, ja que aquesta setmana quedaria reduïda a la que amb el quadrant actual, és la corresponent a l’R2 (tarda – nit).
  1. El Q5 adaptat fa necessari la modificació de l’acord del 2003. Un acord signat per totes les organitzacions sindicals que evidencia l’ampli consens originat l’esmentat any. Per contra, la proposta presentada pel SAP-FEPOL no implica que l’acord del 2003 s’hagi de modificar.
  2. El canvi de Q10 a Q5 faria necessari esperar fins a l’entrada del nou any policial per fer-lo efectiu. Per contra, la proposta presentada pel SAP-FEPOL, al mantenir-se les freqüències actuals, es podria aplicar de manera immediata.

Per tant,  la nostra organització sindical opta per l’opció que des de fa molt temps ve defensant i demanant, l’R3 Garant, ja que aquesta ha estat extreta de les visites que els nostres delegats han fet a les destinacions d’arreu del territori. Ara bé! SAP-FEPOL és una organització sindical dialogant i seriosa quan els temes a tractar suposen millores per al col·lectiu que representem, i és evident que qualsevol de les dues propostes horàries que hi ha a sobre de la taula (Q5 adaptat i, sobretot, la nostra, l’R3 Garant) són millors que l’actual Q10.

Per tant, amb l’ànim de posar sobre la taula possibles vies d’acord, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en l’únic cas que ni cap altre sindicat, ni la pròpia Administració no apostessin finalment per la nostra proposta que seguim defensant ,estaria d’acord en parlar sobre l’aplicació del Q5 adaptat, sempre i quan es respectessin aquestes garanties:

  1. La setmana de reforç (R), en relació als anterior punts 1 i 2, no s’hauria de considerar així i el seu lloc proposem una setmana d’R2.
  2. La planificació de la setmana d’R2 haurà de ser coneguda en la seva àmplia majoria, juntament amb la planificació anual, llevat de casos excepcionals que com a molt tard, haurà de ser coneguda el dia 20 del mes anterior.
  3. Qualsevol modificació de la planificació de les setmanes implicarà de manera immediata l’aplicació dels coeficients correctors que corresponguin.
  4. Els canvis de torn entre els efectius d’un mateix escamot o d’escamots diferents d’una mateixa destinació es facilitaran per part del planificador, en cas que aquests siguin d’acord mutu.
  5. En cap cas es podran desplanificar, ni de la setmana d’R2 ni de cap altra setmana planificada anualment, jornades de treball amb la intenció de posposar la seva planificació a jornades de festa dels efectius.
  6. No es podrà desplanificar en cap cas, ni abans ni després de la realització del calendari anual, cap jornada de treball de la seqüència escollida en aquest acord amb la intenció de fer pujar el romanent.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) espera ser convocat,de manera immediata a una nova reunió, en la qual continuarem defensant la nostra proposta estant del tot segurs que de les tres,  és la més beneficiosa tant per als especialistes, com per al propi servei i per a la pròpia Comissaria General.

Número de comunicat:
E-57/2018
Data: 
28/05/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend