El repartiment de lots d’hores no és proporcional i genera desigualtats

Barcelona, 19 de juny del 2018.- Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem manifestar les crítiques que, des que s’ha fet públic el repartiment dels lots d’hores extraordinàries en el Pla d’Estiu, estem rebent. El fet és que observada la documentació que se’ns ha fet arribar...

Barcelona, 19 de juny del 2018.-

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem manifestar les crítiques que, des que s’ha fet públic el repartiment dels lots d’hores extraordinàries en el Pla d’Estiu, estem rebent. El fet és que observada la documentació que se’ns ha fet arribar veiem lògiques aquestes crítiques en tant que des d’un primer moment podem manifestar que el sistema de repartició no és proporcional i genera entre els efectius del nostre col·lectiu situacions d’una clara desigualtat.

Més concretament, la documentació que SAP-FEPOL ha tingut accés demostra que un efectiu amb una puntuació determinada ha tingut la possibilitat d’adquirir quatre, cinc i fins i tot sis lots d’hores extraordinàries, mentre que un altre, amb una puntuació molt poc inferior a l’anterior no n’ha tingut accés a cap.

Per posar un exemple! Un efectiu que, tenint en compte el seu PGA, té una puntuació de 3,5 (sobre 4) se li han assignat sis lots, mentre que un altre que ha obtingut un 3,4 no n’ha obtingut cap. La diferència entre funcionaris és molt petita i és aquí quan s’origina aquesta falta de proporcionalitat que venim denunciant.

SAP-FEPOL no veu amb bons ulls ni lògiques algunes situacions que s’han donat com és el fet per exemple, que un efectiu que ha sol·licitat fins a onze lots no se li n’hagi assignat cap. Aquest fet està generant en aquests efectius perjudicats un sentiment gens favorable.

Des de la nostra organització sindical creiem que cal fer un millor repartiment de lots i veiem injust que un efectiu no se li hagi assignat cap lot, mentre que a un company seu (fins i tot del seu mateix escamot) se li n’hagin assignat sis i més quan la diferència entre un i l’altre (comparant els seus PGA) és molt poca.

Considerem per tant, que el sistema de repartiment de lots en cap cas pot generar greuges comparatius entre membres del cos de mossos d’esquadra i lamentablement, l’emprat actualment genera molta diferència entre els uns i els altres.

És per això que des de la nostra organització sindical considerem oportú esmenar el sistema de repartiment emprat a dia d’avui i per tant instem a la Subdirecció General de Recursos Humans a trobar un millor sistema de repartiment de lots d’hores extraordinàries en el Pla d’Estiu que eviti un greuge comparatiu entre els membres del cos de mossos d’esquadra.

Aquest és una qüestió que la nostra organització sindical portarà a la reunió que es produirà a les 16:00 hores del proper 21 de juny. Esperem en ella, rebre unes explicacions coherents sobre les disfuncions que venim denunciant i alhora, una modificació de l’actual sistema de repartició de lots.

Número de comunicat:
E-69/2018
Data: 
19/06/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend