Denunciem la manca de lluminositat a la Comissaria de Sant Feliu de Llobregat

Els delegats de salut i seguretat laboral de la nostra organització han denunciat la manca de lluminositat d'alguns despatxos de la Comissaria de Sant Feliu de Llobregat.

Sant Feliu de Llobregat, 9 de juliol del 2018.-

En data de 20 de juny del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en visita realitzada en matèria de Seguretat i Salut laboral a les dependències del cos de mossos d’esquadra de la localitat de Sant Feliu de Llobregat va detectar una manca de lluminositat en alguns dels seus despatxos.

A l’efecte, els delegats de la Seguretat i Salut Laboral de la nostra organització sindical han presentat escrit davant la Subdirecció General de Prevenció de Riscos del Departament d’Interior denunciant l’incompliment de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i del Reial Decret 486/1997, sobre Disposicions mínimes en llocs de treball i condicions mínimes de seguretat i salut davant pantalles de visualització de dades (PVD).

SAP-FEPOL ha instat al Departament d’Interior a garantir una il·luminació que s’adapti a les característiques de l’activitat professional que desenvolupen els efectius que hi estan destinats.

Esperem doncs que la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior atengui les nostres peticions i actuï en conseqüència per donar compliment al que determina la normativa.

Número de comunicat:
E-73/2018
Data: 
09/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend