Queixes a la RPM de Barcelona per la no retribució de jornades de nit

La nostra organització sindical ha detectat casos d'efectius que han treballat algunes nits i no les han cobrades. Demanem a tots els efectius que controlin les retribucions en concepte nocturn que es generen i que es paguen i que, davant qualsevol incidència us poseu en contacte amb els nostres delegats

Barcelona, 9 de juliol del 2018.-

La Secció Sindical de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona del SAP-FEPOLha presentat un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans en relació a una possible mala imputació horària que afecta al pagament de les retribucions del torn de nit.

Concretament, la nostra organització sindical ha rebut queixa de diferents efectius dels serveis regionals de l’ABP de Les Corts, pel fet de no haver conrat unes nits que han estat efectivament treballades.

Aquets efectius han fet la consulta tant a la secció de nòmines com a la de recursos humans, però fins el moment no han donat resposta.

En una segona petició feta per escrit a administració regional per part de la nostra organització sindical, la persona responsable ens va confirmar que l’efectiu no havia cobrat les retribucions,  reconeixent que havia estat un error i que haurien d’esperar una partida pressupostària per poder-les cobrar.

Des del SAP – FEPOL,  entenem que tots som humans i que poden haver-hi errades. El que no és de rebut, és que la persona hagi fet la queixa i els tràmits fa sis mesos, no s’hagi donat resposta i el pitjor de tot, és que les nits del mes de juliol i octubre del 2017 encara no hagin estat percebudes.

Per tant des de la nostra organització sindical esperem que els efectius afectats rebin la resposta que es mereixen sobre aquesta qüestió i que es retribueixin de manera immediata les nits que efectivament han treballat. Així mateix alertem a tots els efectius que (com ha de ser sempre) comprovin que totes les nits treballades, hagin estat cobrades.

Per últim, considerem necessari realitzar protocols per aquests casos, ja que creiem que donar una resposta mes ràpida a l’hora de poder reclamar i sobretot recuperar les retribucions en uns terminis mes adients i àgils ha de ser possible.

Número de comunicat:
E-63/2018
Data: 
09/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend