SAP-FEPOL torna a denunciar les deficiències a la Unitat Central de Laboratori Biològic

SAP-FEPOL ha denunciat les deficiències que pateixen els efectius en aquesta destinació. Sobre la primera denúncia, la nostra organització va rebre una resposta gens satisfactòria per als interessos del cos de mossos d'esquadra. És per això que, en un nou escrit, hem tornat a insistir en la necessitat de modificar l'actual model d'adquisició de material fungible a la UCLB.

Barcelona, 18 de juliol del 2018.-

En data 02/05/2018 i amb número de registre 0447/5917, des de SAP-FEPOL una vegada més denunciàvem les aturades que pateixen a la Unitat Central de Laboratori Biològic (UCLB) de Cos de Mossos d’Esquadra per manca de material fungible. Malauradament això passa any rere any i no hi ha manera que l’Administració prengui mesures eficaces per eradicar-ho

En data 29/05/2018 amb número de registre 0261/5017/2018, la nostra organització va rebre resposta, en la qual la SGRH ens manifestava que segueixen un conducte de SAUC- SGEL- Serveis de Contractació, etc. per tal de contractar i lliurar el material requerit pel laboratori.

En relació al procediment de licitació per al subministrament de material fungible per als laboratoris de la Divisió de la Policia Científica, concretament (UCLB):

  1. Al primer trimestre del 2018 es va enviar la graella amb la previsió de necessitats de material fungible al SGEL per al 2019, quan encara no els havia arribat el material del 2018. Aquesta situació encara no s’ha solucionat, ja que encara manca l’arribada de material fungible del 2018.
  1. Constantment s’estan validant i implementant diversos kits/mètodes, motiu pel qual el procediment de contractació s’hauria d’adequar a les necessitats d’un laboratori de genètica forense que forma part d’un gran prestigi i que ha intervingut en fets tant importants com l’atemptat terrorista del passat 17 d’agost , l’atropellament múltiple a la via del tren a Castelldefels, l’accident d’autocar de Freginals o l’accident d’avió de Germanwings, entre d’altres.

Doncs bé. Des de SAP-FEPOL hem traslladat a l’Administració que aquest mètode de treball que ens ha explicat no funciona i és completament ineficaç, fent especial èmfasi en els motius següents:

  • Com a conseqüència d’aquesta previsió a llarg termini, fa que aquesta no s’adapti al dia a dia del funcionament del laboratori.
  • Què provoca: material caducat, material desfasat i que manqui material per realitzar diverses analítiques.
  • Aquesta mancança ha provocat aturades dels fluxos de treballi de les analítiques rutinàries de la Unitat.
  • Aquestes aturades repercuteixen en tota la societat, i no per bé, ans el contrari, casos mediàtics, identificacions humanitàries, requeriments judicials amb pres, entre d’altres.

Des de la nostra organització sindical hem traslladat a l’Administració que si volen continuar defensant a capa i espasa aquest model de gestió que com hem denunciat és completament  ineficaç, produint cada any el llançament de milers d’euros a les escombraries i aturades al laboratori per manca de material, endavant.

Però per últim, des del SAP-FEPOL volem manifestar, tot el contrari, ja que la bona gestió farà que  la resolució dels casos sigui més ràpida cosa que implica que  els delinqüents siguin jutjats més ràpidament o que les identificacions humanitàries es puguin fer amb més celeritat, etc. passa per un canvi en el model actual.

Per tant, des de la nostra organització sindical hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes per atendre les demandes que els hem traslladat per escrit. No perquè siguin demandes que beneficien les condicions laborals dels membres del cos de mossos d’esquadra (que també), sinó perquè milloren la seguretat pública del país i de pas afavoreixen el prestigi de la institució que nosaltres també representem.

Número de comunicat:
E-81/2018
Data: 
18/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend