SAP-FEPOL reclama regular la figura del coordinador d’OAC

La nostra organització sindical ha presentat un escrit avui reclamant la resposta de l'escrit presentat el gener del 2018. En aquest reclamàvem la regularització de la figura del coordinador d'OAC. En no rebre resposta insistim!

Barcelona, 23 de juliol del 2018.-

En data del 19 de gener del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) instava a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, amb l’escrit amb número de registre 0261/365/2018, a regularitzar i reconèixer la situació dels coordinadors de de les Oficines d’Atenció al Ciutadà del cos de mossos d’esquadra.

Regularitzar aquesta figura, tal i com dèiem en el nostre escrit de 19 de gener, és reconèixer unes funcions específiques que en l’inici del desplegament del cos eren assumides íntegrament pel propi Cap de les OAC.

De l’escrit presentat el mes de gener, la nostra organització sindical encara no ha rebut cap mena de resposta. Per tant, considerem necessari i oportú tornar a insistir en aquesta demanda, amb la presentació d’un nou escrit.

Des del SAP-FEPOL insistim perquè creiem que és de rebut reconèixer la tasca d’uns efectius policials (majoritàriament caporals) que, tenen una responsabilitat més gran que la resta de caporals de les pròpies OAC i que en absència del propi Cap, assumeixen les seves funcions.

Per tant, des de la nostra organització sindical instem a la Subdirecció General de Recursos Humans a que en primer lloc s’admetin les nostres demandes, es reconegui l’especificitat de la figura de coordinador d’OAC, es creï administrativament aquesta plaça i es doni resposta a les nostres peticions.

ENLLAÇ A L’ESCRIT PRESENTAT EL 19 DE GENER: clica aquí per descarregar

Número de comunicat:
E-85/2018
Data: 
23/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend