Detectades etiquetes de revisió de control de legionel·losis que no estan actualitzades

SAP-FEPOL ha detectat diverses deficiències en la supervisió d'algunes destinacions del cos de mossos d'esquadra en relació als controls de prevenció de la legionel·losis.

Girona, 26 de juliol del 2018.-

Un cop fetes diferents visites a comissaries on presten servei els efectius del cos de Mossos d’Esquadra, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha detectat diverses deficiències en la supervisió de les instal·lacions per controlar i evitar casos de legionel·losis.

Per un costat, la nostra organització sindical ha detectat que les etiquetes on hi consta la revisió de prevenció i control de la legionel·losis no estan actualitzades. A l’efecte s’han detectat en algunes destinacions que la revisió obligatòria de la legionel·losis no es realitza des del juliol del 2017.

Per altra banda, en altres dependències directament no s’han pogut visualitzar les etiquetes de prevenció i control tal i com així estableix la normativa vigent.

Cal recordar que l’actual Reial Decret 865/2003,  l’article  2, 1.b deixa clar l’àmbit d’actuació. A més a més, el seu article 5 obliga a “dur a terme un registre de les operacions de manteniment“, mentre que per últim, l’article 12 c. determina que les autoritats competents poden ordenar el tancament total o parcial de les instal·lacions per un manteniment defectuós.

És per això que des del SAP-FEPOL s’ha instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior a què en primer lloc, se’ns informi per escrit, del programa de control i manteniment que s’està duent a terme en les diferents comissaries, així com la planificació que es té prevista, segons obliga el RD que regula la prevenció i control de la legionel·losis.

Per altra banda també s’ha exigit a l’Administració que en el cas que no es faci una actuació urgent s’informi de manera immediata als delegats de prevenció de la nostra organització sindical, ja que segons determina l’article 12 del RD 865/2003 de 4 de juliol sobre criteris higiènic – sanitaris i control de la legionel·losi, ens veuríem amb la necessitat i obligació d’informar l’autoritat sanitària i a l’ Inspecció de Treball per demanar la paralització total o parcial de la instal·lació a causa dels riscos laborals i de salut associats a aquesta manca de manteniment .

Número de comunicat:
E-84/2018
Data: 
27/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend