SAP-FEPOL presenta un informe denunciant aspectes de seguretat i salut laboral a l’ABP Premià

En visita efectuada a l'ABP Premià, la nostra organització sindical va detectar diverses deficiències que atempten contra la salut i la seguretat dels efectius que estan destinats en aquestes dependències. A l'efecte, SAP-FEPOL ha instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral que les arregli

Barcelona, 30 de juliol del 2018.-

En data de 9 de juliol, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un informe a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salutb Laboral denunciant diferents aspectes relacionats amb l’ABP de Premià de Mar.

En la visita efectuada, els nostres delegats en prevenció de riscos van detectar i així ho han denunciat, diferent cablejat desordenat ja que el desordre observat incrementa el risc de caigudes. Així mateix s’ha denunciat la necessitat d’incrementar les mesures de seguretat respecte el mur que separa el vial de la zona d’aparcament.

Des del SAP-FEPOL també hem reclamat la necessitat de col·locar un sistema d’accés codificat  a la porta que dóna accés a la zona d’aparcament, per evitar l’entrada de persones no autoritzades a l’edifici, tot recordant que estem en un nivell 4 sobre 5 del Pla de Prevenció Antiterrorista.

Per altra banda s’han denunciat les fortes olors que provenen de les aigües i de les dutxes dels vestidors femenins. A l’efecte hem instat a comprovar l’estat dels sifons de les dutxes i dels lavabos d’aquest vestidor, tal i com marca l’article 3 del Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes en llocs de treball.

Alhora, en l’informe presentat també s’ha demanat a la Subdirecció General la possibilitat de modificar la zona on l’efectiu encarregat de la seguretat de l’edifici presta servei i s’ha instat al Departament a col·locar fitons resistents a impactes de vehicles per evitar que aquests puguin envair directament la zona del vestíbul.

Per últim i lamentablement, tal i com passa en moltes de les comissaries de mossos d’esquadra, la nostra organització sindical també ha hagut de denunciar les altes temperatures que han de suportar els efectius policials d’aquesta destinació, especialment en els vestidors de la planta baixa. Temperatures en alguns casos superiors als 30 graus fa l’estança del tot insuportable.

Així i en relació al sistema de climatització de l’edifici, els nostres delegats han pogut comprovar in situ la presència de fongs, tot com a conseqüència de la manca de manteniment del sistema, el qual si no es revisa després evidentment pot espallar-se a més, de generar la presència de microorganismes de legionel·losis.

Per tant, des del SAP-FEPOL hem denunciat l’incompliment de tot tot un seguit d’aspectes relacionats directament amb la prevenció de riscos laborals del treballadors. Aquest riscos estan regulats per diferents Lleis i decrets d’obligat compliment i de responsabilitat directa de l’empresari, en aquest cas, el Departament d’Interior.

Número de comunicat:
E-78/2018
Data: 
30/07/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend