Reclamem la necessitat de dotar de Tàsser i càmeres de gravació als efectius de trànsit

Després que les tàsser, els dispositius de gravació i els DEA s'hagi implantat per algunes unitats del cos de mossos d'esquadra, des de la Secretaria de Trànsit de la nostra organització policial s'ha instat a l'Administració a fer el mateix per a la nostra especialitat.

Barcelona, 6 d’agost del 2018.-

Després d’aprovar-se la incorporació dels Dispositius Conductors d’Energia, dels Dispositius de Gravació Personal (DGP) i dels Desfibril·ladors Externs Automàtics (DEA), com a noves eines per al cos de mossos d’esquadra i tal i com se’ns va informar en la Comissió de Treball de data de 21 de juny, hores d’ara s’haurien d’estar dotant a les Unitats de Seguretat Ciutadana, ARRO, GEI i BRIMO d’aquestes eines.

A l’efecte, des de la Secretaria de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) volem posar en relleu que els especialistes a qui representem, per la seva doble dependències és habitual que hagin de realitzar tasques pròpies d’Unitats de Seguretat Ciutadana o de fins i tot de l’ARRO, com són per exemple controls del POE-Antiterrorista.

A l’efecte, la nostra seguretat en l’exercici de les nostres funcions, a l’igual que passa als efectius de seguretat ciutadana, de protecció de persones i bens o d’ordre públic es pot veure igual de compromesa i per tant, des de la nostra organització sindical ens plantegem la necessitat de dotar d’aquestes eines, als nostres especialistes de trànsit.

Considerem que la motivació que ha fet implantar i dotar d’aquests tres dispositius als nostres companys, afecta igualment als membres de l’especialitat de trànsit i per tant la necessitat de dotar-los de les mateixes és igualment necessari.

És per això que, des de la Secretaria de Trànsit del SAP-FEPOL hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a fer les gestions oportunes que permeti dotar a tota l’especialitat de trànsit, i amb els mateixos criteris que si d’una ABP es tractés, a totes les Àrees Regionals de Trànsit del cos de mossos d’esquadra.

Número de comunicat:
E-102/2018
Data: 
06/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend