L’especialitat de trànsit no és una excepció i també està #sotamínims

Si la situació de les Unitats de Seguretat del cos és penosa, no menys ho és la de l'especialitat de Trànsit. Una especialitat que espera des de fa temps un concurs, que fa temps reclama la recuperació de serveis que abans es cobrien de manera extraordinària i que veu com, poc a poc, els efectius la van abandonant cansats d'esperar millores que mai arriben.

Barcelona, 7 d’agost del 2018.-

La Secretaria de Trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) vol tornar a denunciar i ho fa per enèsima vegada, la gravíssima manca d’efectius que pateix la nostra especialitat. Una manca d’efectius que qui la pateix en el nostre cas són directament els usuaris i usuàries de les vies públiques catalanes.

I és que allò que hauria de resultar excepcional, com és el fet que surti únicament una sola dotació policial a fer el servei, està acabant de ser assumit com a habitual per tots els especialistes i per totes les especialistes de trànsit del cos de mossos d’esquadra. Un fet gravíssim que s’hagi assumit i més davant les dades de mortalitat que s’estan produint aquest any 2018 (un 25% més que el 2017).

És per això que, des de la nostra organització sindical ens veiem en la necessitat de tornar a denunciar i ho farem mentre no es posi solució, a la pesant càrrega de treball que porten aguantant els pocs efectius que treballen a dia d’avui a peu de l’asfalt.

Una situació que en el darrer any s’ha accentuat com a conseqüència dels fets que ja tots sabem i que afegida a la situació denunciada, ha fet que la conciliació de la vida familiar amb la laboral dels nostres efectius s’hagi vist greument afectada.

Denegació de permisos per assumptes personals, no possibilitat de gaudir de permisos per hores acumulades o l’increment de serveis als quals han de fer front durant una jornada de treball són qüestions que fan pensar que en el proper concurs general hi haurà una fuita d’efectius de trànsit, cap a seguretat ciutadana. Una fuita d’efectius que l’Administració no es pot permetre després d’haver invertit una quantitat de recursos considerable.

La nostra especialitat i el SAP-FEPOL fa més de dos anys que està esperant un concurs de provisió. Un concurs que per la manca d’efectius hauria de ser generós, però que molt lamentablement creiem que, per la manca generalitzada d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra, no serà així. Un concurs que ja es va anunciar en seu del Consell de la Policia i que, segons sembla ara, només es podrà dur a terme en funció de les condicions pressupostàries. De debò? De veritat ampliar la plantilla a la nostra especialitat, amb els números sobre la taula que tenim, s’ha de veure sotmès a condicions pressupostàries?

La nostra especialitat i el SAP-FEPOL porta molt temps reivindicant la necessitat de recuperar serveis extraordinaris que abans es complien amb aquest criteri i que a dia d’avui s’estan cobrint des del servei ordinari.

La nostra especialitat i el SAP-FEPOL porta molt temps reivindicant la necessitat d’invertir en la nostra especialitat. Sabem que no és econòmic i que l’esforç pressupostari és important. Però advertim que per dur a terme una política efectiva en seguretat, no es pot fer des d’una òptica econòmica. Per evitar accidents cal invertir i posar especialistes de trànsit a les carreteres! I diguem posar-los a la carretera perquè ara no hi són.

La nostra organització sindical frisa per a què no es cometin més errors, com els que s’han comès anys enrere. I és que la tasca dels especialistes de trànsit, quan s’ha enfocat des de la prevenció viària, des de la visibilitat de les dotacions policials i des de la seva presència a les carreteres ha obtingut sempre millors resultats que quan s’ha preferit l’estadística en quant a números de control i quantitat de denúncies. Quan s’ha enfocat la nostra tasca a la prevenció, l’estadística sempre ha estat més positiva que quan només s’ha pogut estar a reacció.

Per tant, des de la Secretaria de Trànsit del SAP-FEPOL insistim i no ens cansarem de fer-ho! A l’efecte instem a la Subdirecció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes per tal que a la major brevetat possible es publiqui la convocatòria d’un concurs de provisió per a la nostra especialitat. Un concurs que ja avancem esperem sigui generós, que no sigui un concurs per cobrir expedient i que sigui un procés que serveixi per augmentar -d’una manera real- el número d’especialistes.

Així mateix instem a l’Administració a treballar per recuperar els serveis que a dia d’avui es fan en ordinari, que es realitzin en extraordinari, no buidant les carreteres d’efectius per fer serveis que en temps passat eren remunerats.

No actuar en la direcció proposada per la nostra organització sindical és no abordar de cares un problema que cal atacar-lo des de tots els fronts possibles. El policial també!

Número de comunicat:
E-103/2018
Data: 
07/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend