La situació de #sotamínims és global i epidèmica i afecta a totes les Unitats del cos de mossos d’esquadra

SAP-FEPOL torna a carregar contra la manca d'efectius que fa estar #sotamínims al cos de mossos d'esquadra. A diferència de les anteriors però, la nostra organització sindical adverteix que no afrontar de manera urgent aquest problema tensa la corda del conflicte col·lectiu. Una corda que fa temps que està tensada i que a dia que passa, córrer més risc de trencar-se.

Barcelona, 8 d’agost del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), des del passat 18 de juliol ha tornat a denunciar regió policial per regió policial, la manca d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra. I ho ha fet, continuant amb la campanya #sotamínims, que ja vam iniciar el setembre del 2016.

La nostra organització sindical, amb la publicació dels escrits realitzats, ha mostrat a la societat quins són els efectes de la manca d’efectius i les conseqüències que provoca en el sistema de seguretat pública de Catalunya. Així mateix, hem denunciat el quebrantament constant dels drets que com a funcionaris de la Generalitat tenen els membres del col·lectiu que representem, aspecte que atempta directament contra la seva conciliació de la vida familiar amb la laboral.

Cal afrontar la situació! És necessari trobar una solució de manera immediata ja que no fer-ho és actuar amb una irresponsabilitat impròpia d’uns dirigents polítics que tenen l’obligatorietat de garantir la seguretat pública de Catalunya.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) no pot permetre situacions com les que han quedat referides en els escrits presentats:

  • No podem permetre que s’hagi obert una comissaria de districte al Moianès de la Regió Policial Central amb només nou (9) efectius. I no ho podem permetre quan aquests es treuen d’una ABP com Manresa que també està buida. Una ABP que aquesta mateixa setmana ha de fer front a trasllats de menors a l’OAM de Barcelona, havent de cobrir també la Festa Major del Moianès i que veu com només hi ha dos efectius per fer front als requeriments de seguretat ciutadana.

  • No podem permetre que per Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar de la Regió Policial de Girona només es pugui garantir un sol indicatiu “disponible”. O que només tingui una sola patrulla per Roses i Empuriabrava.

  • No podem permetre que una Regió Policial com la de Ponent es buidi de mossos i mosses que són enviats a localitats costaneres, quan abans rebien reforç per l’increment de població que venia a la recollida de la fruita. Lleida ha quedat en ocasions amb només una sola patrulla en torn de nit.

  • No podem permetre que en algunes destinacions del Maresme de la Regió Policial Metropolitana Nord, com Arenys de Mar o Pineda, dels trenta-un (31) dies de Juliol, en vint-i-tres (23) no s’hagi garantit la cobertura mínima.

  • No podem permetre que la Regió Policial Metropolitana Sud tingui destinacions, com Castelldefels amb torns de nit amb només tres efectius. O com l’ABP el Prat, la qual només pot disposar de vuit efectius per torns de matí, sis pel torn de tarda o set pel torn de nit.

  • No podem permetre que a la Regió Policial Metropolitana de Barcelona només es pugui garantir per cada sis-cents seixanta-dos ciutadans (662), un sol policia. Una regió, on en algunes de les seves comissaries, de sis cotxes que han sortit, només un ha pogut fer front als vint-i-cinc incidents per cadascuna de les cinc tardes. Una regió on la seva Àrea de Custòdia de Detinguts treballa cada dia amb menys efectius que els que marca els seus mínims de cobertura.

  • No podem permetre que la Regió Policial del Camp de Tarragona no pugui garantir a la seva capital, més de tres o quatre patrulles (amb serveis estàtics inclosos) per als seus 132.000 habitants. O que Salou, població que triplica la seva població a l’estiu, només vegi com s’incrementa el total de la seva plantilla en 10 efectius.

  • No podem permetre que a la Regió Policial de Terres de l’Ebre, en alguna de les seves comissaries com la de l’Ametlla de Mar no hagi rebut ni un sol efectiu de reforç en el pla d’estiu.

  • I per últim no podem permetre que algunes de les comissaries de la Regió Policial del Pirineu es buidi d’efectius per destinar-los a altres destinacions, generant que en alguns serveis només hagi quedat un sol efectiu per fer front al servei.

Nosaltres no ho podem permetre! I no només no podem perquè veiem que s’està posant en risc el sistema de seguretat pública de Catalunya, sinó també perquè com hem dit en tots els nostres escrits, s’està posant en risc la seguretat d’aquells que treballen.

La possibilitat de recolzament a dia d’avui, en segons quins serveis, no està garantida i per tant, cal actuar amb diligència i celeritat per solucionar aquesta situació. A més cal tenir present que l’epidèmica falta d’efectius, tal i com així també hem denunciat, està sobrecarregant als nostres efectius policials.

Des del passat agost, però també des de molt abans ja, els membres de la Policia de la Generalitat acumulen un sobreesforç i veuen també que, la possibilitat de gaudir de permisos (per assumptes personals o per hores acumulades) és una quimera.

És per això i per tots els motius esmentats que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem proposat per activa i per passiva a l’Administració, tant per escrit com en el propi Consell de la Policia, l’aprovació d’una bossa d’hores estructurals per a totes les Unitats del cos de mossos d’esquadra.

Cal aprovar-ho de manera immediata. Cal fer una valoració unitat per unitat i dotar-la dels recursos econòmics perquè amb hores, es pugui suplir aquesta greu mancança d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra.

La nostra organització sindical ja avança que garantir el gaudiment dels drets del nostres companys i les nostres companyes, així com també garantir la seva seguretat ha estat, és i serà un puntal en la seva acció sindical.

Uns drets, cal dir, que és responsabilitat de l’Administració garantir i que per tant no fer-ho, significa tensar la corda del conflicte col·lectiu. Una corda que recordem ja fa temps que està tensada i que a dia que passa, el risc que s’acabi trencant és més provable.

Número de comunicat:
E-106/2018
Data: 
08/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend