Sol·licitem que es reivisi el sistema elèctric de la Comissaria de Distrcite de Cambrils

La fallida del quadre elèctric comença a ser constant, cosa que dificulta el servei policial i l'atenció a la ciutadania. Des de la nostra organització sindical ja hem presentat un escrit denunciant aquesta situació.

Cambrils, 10 d’agost del 2018.-

Les queixes per la fallida constant del quadre elèctric a la Comissaria de Districte de Cambrils comencen a ser constants. I és que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en visita sindical realitzada en aquestes dependències ha estat informat que el quadre elèctric de la comissaria té interrupcions constants que dificulten el servei policial i l’atenció a la ciutadania.

La causa podria venir donada pels aparells i perifèrics que hi ha connectats a la xarxa elèctrica.

Aquesta fallida fa que sigui necessari una revisió i conseqüent posada a punt del volum d’ampers que té la Comissaria de Districte de Cambrils, ja que no és idoni que de manera contínua estiguin saltant els diferencials.

No fer-ho provoca:

  • Que s’hagin de “ressetejar” els ordinadors que utilitzen els efectius policials.
  • Que es produeixi una sobrecàrrega dels diferents elements del menjador (microones, torradora, màquines de vènding, etc.
  • Que es produeixi un sobreescalfament de l’aparell bufador de mans que hi ha a l’interior dels lavabos.
  • Que s’aturi l’aparell de climatització tant a l’hivern com a l’estiu, cosa que comporta una major despesa econòmica i energètica al tornar-se a engegar.

Cal tenir present que en aquesta època hi ha un augment d’efectius policials en aquesta comissaria, els quals fan ús de tots els elements elèctrics i és molt provable que el risc que saltin els diferencials és més elevat.

Per tot els extrems esmentats, en escrit resgitrat en data de 8 d’agost, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha instat  a la Subdirecció General de Recursos Humans que doni les ordres oportunes per tal que, d’una manera diligent, es revisi la instal·lació elèctrica i s’augmenti, si s’escau, l’amperatge de la Comissaria de Cambrils.

Número de comunicat:
E-108/2018
Data: 
10/08/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend