Cal un protocol d’actuació davant mostres contaminades amb restes biològiques

Des de la nostra organització sindical instem a al Departament que elabori un protocol que doni eines suficients als efectius que els previngui de possibles infeccions davant actuacions amb mostres contaminades de restes biològiques procedents d’individus afectats amb malalties infeccioses

Sabadell, 12 d’octubre del 2018.-

Darrerament els delegats del SAP-FEPOL al Complex Central de la PG-ME hem rebut diverses queixes, alhora que també se’ns han proposat solucions, envers un fet molt preocupant com és la seguretat dels seus agents, i que creiem que hauria ser cabdal per a la Divisió de Policia Científica.

En l’últim any a la UCLB hi ha hagut 3 incidents amb mostres contaminades de restes biològiques procedents d’individus afectats amb malalties infeccioses. Aquests casos sempre es podrien haver evitat amb una simple alerta. Fets que afecten la UCLB, la Unitat Central de Balística i Traces Instrumentals (UCBTI) i la Unitat Central d’Inspeccions Oculars( UCIO), entre d’altres.

La proposta que surt de la pròpia UCLB  dirigida als màxims responsables de la Divisió de Policia Científica és que es faci un assenyalament, mitjançant un canal de comunicació ràpid i eficaç entre UTPC – UCLB – UCBTI – UCIO especialment, i per la resta del Cos de Mossos d’Esquadra. En el moment que un agent tingui coneixement d’una mostra amb risc d’infecció a altres persones, cal generar una alerta per tal de prendre les precaucions adequades en cada cas, seguint els protocols/ pautes de riscos laborals i així minimitzar els riscos de contagi.

Per tot l’exposat des del SAP-FEPOL, en data de 2 d’octubre del 2018, hem sol·licitat al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya que amb la màxima celeritat possible elabori un protocol d’actuació davant casos de mostres contaminades i així deixem de posar en risc a tots els efectius .

Número de comunicat:
E-131/2018
Data: 
12/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend