SAP-FEPOL denuncia condicions de Sants-Montjuïc que atempten contra la salut laboral dels efectius que hi treballen

Cables desendreçats, excés de calor, humitat i manca de ventilació ens els vestidors de la comissaria, filtracions d’aigües després de les pluges de 6 de setembre i altres, són les qüestions que la nostra organització sindical ha denunciat.

Barcelona, 12 d’octubre del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat una denúncia davant de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior per diferents desperfectes i anomalies que atempten contra la normativa actual i que per tant, no preserven la seguretat en els llocs de treball.

La nostra organització, en informe presentat, ha denunciat el desordre en quan a cables sense endreçar s’ha observat, la qual cosa incrementa el risc de caigudes dels efectius que treballen en aquesta destinació. Així mateix hem denunciat també l’incompliment de les condicions ambientals que es produeixen en els vestidors de la planta del soterrani, on es superen temperatures límits marcats per normativa com són els 27 ºC, amb humitats que llinden el límit establert i amb una absoluta manca de ventilació.

En quan als vestidors també hem denunciat la capacitat dels armariets que tenen els efectius per deixar-hi les seves pertinences, aixi com el número insuficient la qual cosa està provocant que els treballadors i les treballadores hagin de deixar peces de roba i uniformitat en els mateixos bancs que hi ha en els vestidors.

Per altra banda, la nostra organització sindical, en relació a les pluges de 6 de setembre i les filtració d’aigües a l’interior de l’edifici, ha instat al Departament a planificar proves d’estanquitat per tal de verificar amb exactitud quines han estat les causses i, un cop comprovades s’apliqin solucions adequades i duradores. Finalment s’ha reclamat la necessitat de reparar el sistema d’obertura de la balconera que dona accés al pati interior de la comissaria.

Des de la nostra organització sindical estarem pendents a la resposta que ens pugui donar la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i, si un cop passat un temps prudencial per a solucionar els problemes encara no s’ha solucionat, reclamarem l’auxili a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social tal i com així ja hem fet en altres ocasions.

Número de comunicat:
E-126/2018
Data: 
12/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend