Informe de salut laboral de la Comissaria de Salou

La nostra organització sindical ha registrat un escrit al Departament denunciant qüestions com les altes temperatures dels vestidors, la porta d'accés al pàrquing o el no funcionament dels detectors de fum

Salou, 15 d’octubre del 2018.-

En data de 1 d’octubre del 2018, el Sindicat Autònom de Policia ha presentat denúncia davant del Departament d’Interior sobre diferents aspectes que atempten contra la seguretat i la salut laboral dels membres del cos de mossos d’esquadra destinats a la Comissaria de Districte de Salou.

En aquest informe, la nostra organització sindical ha denunciat qüestions com la temperatura registrada en els vestidors masculins, els quals han superat els registres de 27ºC que marca la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals i el Reial Decret 486/1997.

Per altra banda hem denunciat la manca de capacitat de la qual disposen els efectius per guardar les seves pertinences i la seva uniformitat, acumulant-se calçat i roba a l’exterior dels armariets.

Una qüestió també denunciada per la nostra organització sindical ha estat la de la porta d’accés a la planta soterrada on s’ubica la zona d’estacionament de vehicles i d’accés a les garjoles. Amb un actual nivell 4 sobre cinc d’alerta terrorista, SAP-FEPOL ha instat al Departament d’Interior a reparar aquesta porta amb la màxima celeritat possible, pel risc que suposa tenir aquesta porta constantment oberta.

Per altra banda, SAP-FEPOL ha denunciat i posat en coneixement del Departament el fet que els detectors de fum de prevenció d’incendis de la planta soterrada no donen cap tipus de senyal lumínica d’estar en funcionament, per la qual cosa s’ha demanat la seva ràpida comprovació i solució si s’escau.

Davant dels fets denunciats per la nostra organització considerem que a dia d’avui s’estan incomplint tot un seguit d’aspectes relacionats amb la prevenció de riscos laborals dels treballadors i de les treballadores d’aquestes dependències policials. Recordem que aquests riscos estan relacionats amb diferent normativa que és d’obligació per part del Departament complir-la.

Número de comunicat:
E-130/2018
Data: 
15/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend