Armilles antibales que no protegeixen parts vitals d’agents femenines

La nostra organització sindical ha traslladat a l'Administració el problema detectat en quan a la manca de protecció que algunes armilles antibales tenen amb agents femenines del cos de mossos d'esquadra. Des de la nostra organització s'ha traslladat la necessitat de solucionar aquest problema de manera immediata.

Barcelona, 16 d’octubre del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior denunciant el fet que s’han detectat armilles en agents femenines que no cobreixen parts vitals del cos i que per tant les deixen clarament exposades, en casos de possibles agressions amb armes blanques i armes de foc.

Cal dir que des de la nostra organització sindical, ja es va portar aquesta qüestió a la darrera Comissió de Material celebrada el passat 5 de setembre, però ara, vista l’urgència del cas s’ha considerat oportú denunciar-ho en escrit a part, adjuntant notes informatives que s’han realitzat al respecte per part d’agents femenines del cos de mossos d’esquadra.

La causa d’aquesta deficiència, tal i com s’ha fet constar en l’escrit amb número de registre 0716/899/2018, podria trobar-se en el fet que l’armilla no s’adapta de forma adequada al cos de les agents femenines en funció de la seva complexió física, deixant parts vitals del cos totalment al descobert.

Des del SAP-FEPOL ha manifestat al Departamemt d’Interior que, junt amb la nota informativa esmentada, s’han detectat més casos com els denunciats per la qual cosa se’ls insta a posar fil a l’agulla i solucinar-los, prevenint la seguretat de les agents afectades.

Número de comunicat:
E-136/2018
Data: 
16/10/2018


Send this to a friend