La Comissaria d’Arenys de Mar no compleix les condicions que garanteixen una bona climatització de les dependències

Deficiències en l'equip de climatització i mala construcció de la façana de la comissaria, sense la projecció d'espais d'ombra sobre les finestres o les obertures, són algunes de les causes que generen que aquestes dependències policials no compleixin amb la normativa actual de prevenció de riscos i salut laboral.

Arenys de Mar, 16 d’octubre del 2018.-

En data de 2 d’octubre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat al Departament d’Interior que la Comissaria d’Arenys de Mar no compleix les condicions mínimes de climatització que venen determinades pel Reial Decret 486/1997.

Concretament, la nostra organització sindical ha denunciat que aquestes dependències policials i més especialment els despatxos de la planta baixa i primer planta orientats a les façanes sud i sud-oest de l’edifici han arribat, amb temperatures mesurades a finals del període estival, a superar els 30ºC de temperatura, amb gairebé un 60% d’humitat, cosa que fa l’ambient de treball inassumible.

Les causes que provoquen aquesta situació són, tal i com així hem denunciat, en primer lloc que el sistema de refrigeració està del tot obsolet per les constants avaries que pateix i per altra banda l’efecte hivernacle que genera el mal disseny d’aquestes instal·lacions de les obertures o finestres.

Cal tenir present que el fet que les finestres estiguin alineades amb la façana, sense cap altre element protector que projecti ombra sobre la superfície, fa que es generin aquestes altes temperatures. A aquestes condicions se les hi ha de sumar el fet que la façana estigui acabada amb xapa metàl·lica, la qual cosa agreuja encara més els fets que des de la nostra organització sindical venim denunciant.

Recordem que l’article 3 del RD 486/1997 determina que en els llocs on es facin treballs sedentaris cal assegurar una temperatura que en cap cas pot superar els 27ºC de màxima i els 17ºC de mínima. Alhora, també recordem que els treballadors i les treballadores d’aquestes dependències policials tenen dret a reclamar que es tanquin aquells despatxos on no es garanteixin les mínimes condicions de treball marcades per llei.

Per tant, SAP-FEPOL ha instat a l’Administració a corregir aquestes deficiències, garantint tant el que determina el Reial Decret 486/1997, com la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. En cas contrari, tal i com ja hem fet amb altres comissaries, la nostra organització sindical denunciarà aquesta situació a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

Número de comunicat:
E-132/2018
Data: 
16/10/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend