La SGRH atribueix a un error humà l’incompliment del control de la legionel·losis a les dependències de la RP Girona

La Subdirecció General de Recursos Humans, en resposta a la denúncia presentada per la nostra organització, ens ha manifestat que els controls de legionel·losi s'han realitzat correctament amb resultat favorable

Girona, 15 de novembre del 2018.-

En data del 20 de juliol del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en escrit amb número de registre 0716/735/2018, denunciava l’incompliment de la normativa sobre prevenció i control de legionel·losi en les dependències policials de la Regió Policial de Girona.

Més concretament, la nostra organització sindical denunciava la manca de control de la legionel·losi en les dependències de l’Àrea de Recursos Operatius i TEDAX de la Regió Policial, ja que les etiquetes deixaven en evidència que la revisió de les instal·lacions ja s’haurien d’haver realitzat en el moment de la denúncia.

Sobre aquesta qüestió, la Subdirecció General de Recursos Humans ha atribuït a un error humà el fet denunciat per la nostra organització sindical. En resposta a la nostra denúncia, la SGRH ens ha informat que l’empresa encarregada del control de la legionel·losi va fer la presa de mostres relatives a l’any 2017, però per un error involuntari, els tècnics de realitzar-les, es van oblidar de retirar els adhesius identificatius de la revisió anterior.

Junt amb la resposta, la Subdirecció General ha adjuntat el resultat de l’analítica corresponent a la presa de mostres del juliol de l’any passat, amb resultat favorable, així com també l’informe del resultat de l’analítica de la presa de mostres que es va efectuar el juliol d’aquest any, amb resultat també favorable.

Data: 
15/11/2018


Send this to a friend