SAP-FEPOL presenta un escrit denunciant les condicions de les dependències del sector de trànsit Figueres

En escrit presentat, la nostra organització sindical ha denunciat la manca de mesures de seguretat de l'edifici, així com les deficiències detectades en un edifici que es va construir l'any 1969

Figueres, 16 de novembre del 2018.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un escrit denunciant l’estat de les dependències del Sector de Trànsit de Figueres, unes dependències policials construïdes l’any 1969. En aquest escrit, la nostra organització sindical ha denunciat aspectes que vulneren fins a dotze normatives, algunes tant bàsiques com la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals o el Reial Decret 513/2017 sobre el reglament de protecció d’incendis.

Cables sense endreçar que pengen sota les taules i en zones de pas que poden generar caigudes, manca de la senyalització i llums que indiquen les sortides d’evacuació (algunes de les quals tenen indicacions contradictòries), mal estat del paviment d’entrada i de les estances a més de no ser antilliscant, mal estat del mobiliari (que a més d’estar-ho no és ergonòmic) o espai insuficient per guardar la roba són algunes de les qüestions denunciades en el nostre escrit.

Per altra banda, aquestes dependències, que com ja s’ha dit es van construir l’any 1969, presenten un seguit de desperfectes com fissures i esquerdes en la construcció, que no estan testimoniades i que per tant no s’està controlant la seva evolució.

En relació a la normativa contra incendis, els nostres delegats de prevenció de riscos han detectat que als extintors se’ls va fer la darrera revisió l’agost del 2017 i per tant és necessari (i així ho hem sol·licitat) una revisió de tots els sistemes de prevenció.

Per últim, SAP-FEPOL ha denunciat qüestions que posen en risc la seguretat dels efectius destinats en aquests edifici, les quals per motius obvis no quedaran reflectides en aquesta noticia. En cas que els efectius que hi estan destinats vulguin ampliar la informació us proposem que us poseu en contacte amb els nostres delegats i delegades.

Per tant, des de la nostra organització sindical hem instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral ha complir amb la normativa vigent, ja que no és de rebut que unes dependències com les del sector de trànsit de Figueres, a dia d’avui estigui incomplint fins a dotze normatives de seguretat i salut laboral.

 

Número de comunicat:
E-148/2017
Data: 
16/11/2018


Send this to a friend