SAP-FEPOL torna a reclamar la dotació de jaquetes i gorres tècniques per als efectius del Grup de Delinqüència Urbana

La nosta organització sindical després de la resposta facilitada per la SGRH al primer escrit presentat a finals de setembre, n'ha tornat a presentar un altre insistint en la necessitat de dotar d'aquestes dues peces als efectius del Grups de Delinqüència Urbana

Barcelona, 23 de novembre del 2018.-

El passat 26 de setembre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va presentar un escrit amb número de registre 0716/881/2018, denunciant la necessitat de dotar de gorres i jaquetes tècniques i no uniformades als efectius destinats als Grups de Delinqüència Urbana (FURA) del cos de mossos d’esquadra.

Sobre aquest escrit, la Subdirecció General de Recursos Humans ens va adreçar resposta en data de 9 de novembre de 2018 en la qual se’ns manifestava i citem textualment que “Cal tenir en compte que aquestes peces d’uniformitat, la jaqueta i la gorra, de les quals s’està dotant tots els efectius d’investigació tenen l’objectiu principal de facilitar la identificació”.

Evidentment, davant d’aquests arguments pensàvem que la resposta a les nostres demandes seria positiva. Però per sorpresa nostra finalment la SGRH no ha considerat oportú atendre-les. Però no! Sorpresivament la Subdirecció General no ha atès les nostres demandes. És per això que des de la nostra organització sindical no ens ha quedat altre remei que tornar a insistir més quan, podem utilitzar com a nostres els seus arguments emprats en la resposta del primer escrit. I ens expliquem

De la mateixa manera que les Unitats d’Investigació s’han de poder identificar de forma correcta en l’exercici de les seves funcions (de paisà), els Grups de Delinqüència Urbana han de fer exactament el mateix. Amb la diferència que els FURA són grups de reacció creats per combatre la delinqüència ordinària. És a dir! Als efectius de FURA els calen peces de roba que siguin fàcils de posar, que els identifiquin de manera plena com a agents de l’autoritat i que puguin ser identificats com a tals de forma immediata pels ciutadans i la resta d’efectius que es puguin trobar en un entorn proper.

A títol d’exemple, la nostra organització sindical recorda els fets esdevinguts a la localitat de Rubí durant el desembre del 2016, quan un ciutadà va envestir un efectiu policial que, en l’exercici de les seves funcions, no va ser reconegut com a agent de l’autoritat, patint lesions molt greus.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) insistim i instem a la Subdirecció General de Recursos Humans a tornar a valorar la nostra proposta per dotar als Grups de Delinqüència Urbana de jaquetes i gorres com les que s’estan lliurant als efectius de les Unitats d’Investigació. No obstant, i en cas que no es considerin les nostres demandes, els instem a estudiar la possibilitat de dotar aquestes Unitats de vestuari que els identifiqui amb claredat i que sigui àgil en la seva col·locació.

Número de comunicat:
E-154/2018
Data: 
23/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend