Es deixen abandonades mantes amb sarna en el pàrquing de Les Corts, incomplint el procediment per prevenir contagis per risc biològic

La nostra organització sindical ha instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos que les reculli de manera immediata. En cas contrari denunciarem aquesta situació davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social

Barcelona, 26 de novembre del 2018.-

En visita efectuada a la Comissaria de Les Corts de la localitat de Barcelona, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha detectat i denunciat l’incompliment de la normativa relacionada amb l’exposició a agents biològics durant el treball. Concretament, la nostra organització sindical ha denunciat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior de l’incorrecte tractament que s’estan donant a mantes infectades amb sarna, les quals han estat localitzades al pàrquing de la comissaria.

A tal efecte, la nostra organització sindical ha denunciat l’incompliment greu i flagrant especialment, a més de l’esmentat Reial Decret sobre Protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball, del Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball i de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, les quals obliguen a transportar aquest material amb contenidors de residus clínics no especificats, és a dir, deixalles mèdiques.

La nostra organització ha denunciat el fet de tenir les mantes dins de cubells, sense cap tipus de protecció, més quan la normativa especifica que aquest tipus de material haurien d’estar tancades en bosses precintades dins de contenidors. A més dona la casualitat que aquests cubells s’han trobat al costat just dels vehicles policials, per on la circulació de membres del cos de mossos d’esquadra és habitual.

Per tant, des de la nostra organització sindical (amb caràcter d’urgència) hem exigit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos que es donin les ordres oportunes i es realitzin les gestions adients que donin compliment al protocol per risc biològic. Així mateix hem exigit que l’empresa reculli les mantes, tot fent servir els contenidors adients als riscos identificats, ja que ja fa dues setmanes que dura aquesta situació.

Des del SAP-FEPOL advertim que en cas de no donar-li una ràpida solució a aquesta situació, denunciarem la seva existència davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.

Número de comunicat:
E-162/2018
Data: 
26/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend