La manca d’efectius provoca que els efectius de Montblanc hagin de deixar abandonat el seu sector per cobrir-ne d’altres

Nou escrit denunciant la manca d'efectius que pateix l'especialitat de trànsit. En aquest denunciem el fet que els efectius de Montblanc siguin derivats a suplir la manca d'efectius que pateixen altres sectors com el de Tarragona o del Vendrell.

Montblanc, 26 de novembre del 2018.-

Si hi ha una organització sindical que ha denunciat la manca d’efectius al cos de mossos d’esquadra és el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL). A tal efecte, la nostra organització des de l’any 2016, dins la seva campanya #sotamínims, porta denunciant les greus conseqüències que sobre la seguretat pública està generant l’actual situació de manca d’efectius dins del cos de mossos d’esquadra.

El darrer episodi el denunciem al sector de trànsit de Montblanc, efectius del qual son derivats de manera sistemàtica i continuada  al sector de Tarragona, deixant així descoberta la vigilància i la prevenció del seu propi sector. Des de la nostra organització sindical hem denunciat que aquesta situació, produeix un increment de quilòmetres, i per tant del risc, per a les patrulles de trànsit de Montblanc, així com també un increment del temps de resposta per trobar-se fora i lluny del seu sector.

Aquesta situació afecta greument el servei de seguretat pública que oferim als ciutadans afectats i comporta un empitjorament  del servei que han de realitzar els efectius policials, tant en la tasca de prevenció, com en la de donar un bon servei a l’usuari alhora d’assistir-lo a qualsevol accident o incident.

Des del SAP-FEPOL considerem i així ho hem denunciat a la SGRH que no és normal, com passa sovint,  que entrin de torn dues patrulles al sector de Montblanc i una sigui derivada al Sector Vendrell i un altra a Sector Tarragona. Denunciem que la planificació ordinària ja estigui orientada a fer el servei planificat en el Sector Tarragona, deixant desprotegida la seva demarcació de Montblanc. Denunciem que estigui planificat un servei de vigilància de vies dins del sector Montblanc i que el comanament operatiu el canviï per un altre servei ordinari fora del sector, i que aixó es repeteixi de manera ordinària una i altra vegada.

Des del sindicat en escrit presentat el 22 de desembre, defensem que l’àmbit d’actuació ordinari d’aquests professionals ha de ser el sector de trànsit de referència, Sector Montblanc. I per tant cal respectar que així sigui. De fet, la nostra organització sindical ha defensat aquesta posició recolzant-se en la pròpia dependència territorial:

  • La instrucció 13/2008 de 27 de març estableix que l’àmbit d’actuació ordinari per a les persones adscrites a les àrees regionals de trànsit és el propi del sector de trànsit de referència.
  • Les formes de provisió per ser assignades a llocs de treball del cos de Mossos d’Esquadra a l’especialitat de trànsit son per localitat de treball, és a dir, el sector de referència.
  • Cada ART té organitzat el territori que té assignat en diferents sectors.

Per tot l’exposat, des del sindicat SAP-FEPOL hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans i a la Comissaria General de Mobilitat a fer les gestions oportunes per tal que els efectius de trànsit dels Sector Montblanc facin la seva tasca de prevenció, tant important en aquest territori, al seu Sector de referència sense haver de suplir les mancances d’efectius que té #sotamínims altres sectors com el de Tarragona.

 

Número de comunicat:
E-165/2018
Data: 
26/11/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend