La instal·lació d’un amplificador de senyal de VODAFONE deixa sense cobertura telefònica als efectius del centre penitenciari de Mas Enric

Després que VODAFONE hagi instal·lat un amplificador del seu senyal s'ha deixat sense cobertura mòbil a les línies contractades de la resta de companyies telefòniques. SAP-FEPOL ha instat a la SGRH a trobar una solució a aquesta situació

Tarragona, 3 de desembre del 2018.-

Des de la Secció Sindical del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) a la Regió del Camp de Tarragona hem presentat un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans,  la deficient cobertura de telefonia mòbil a les dependències policials del Centre Penitenciar Mas Enric. Una deficient cobertura que s’arrossega des de l’obertura del centre.

Així mateix, hem posat en coneixement que aquest dèficit de cobertura s’ha agreujat encara més, coincidint amb la col·locació d’un amplificador de senyal de la companyia VODAFONE que s’ha instal·lat a les nostres dependències per millorar el senyal i garantir així, el bon servei que el CP té contractat amb aquesta companyia.

I és que des de la col·locació d’aquest amplificador, el propi servei i els efectius que tenen contractades altres companyies telefòniques no tenen senyal, provocant problemes diàriament a nivell operatiu, així com també problemes a nivell d’usuari particular.

Des del SAP-FEPOL hem remarcat que des del centre penitenciari han exposat aquesta problemàtica a la resta d’operadors, però a data d’avui encara no s’ha rebut resposta per cap d’ells.

Així mateix, des de la nostra organització sindical hem fet reunions amb els efectius que realitzen el servei al Centre Penitenciari, a fi i efecte de poder trobar una solució. En aquestes reunions els efectius policials han manifestat la necessitat de trobar una solució i fins a tal punt hi ha hagut una predisposició per part d’aquests, d’adquirir ells mateixos un repetidor de senyal de telefonia mòbil.

No obstant, des de la nostra organització sindical considerem que l’Administració ha de fer un esforç per solucionar aquesta situació. És per això que des del SAP-FEPOL hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans, en escrit presentat en data de 3 de desebre,  a realitzar les gestions oportunes que posin solució a aquesta situació.

Número de comunicat:
E-174/2018
Data: 
04/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend