SAP-FEPOL reclama una revisió de les condicions i imputacions horàries en comissions de servei fora de la localitat de treball

Els membres del cos de mossos d'esquadra que són comissionats fora de la seva localitat de treball no reben una correcta compensació. A tal efecte la nostra organització sindical ja ha instat a la SGRH a negociar un nou sistema de compensació.

Sabadell, 4 de desembre del 2018.-

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem presentat un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia posant sobre la taula, una sèrie de situacions que, arran de les comissions de servei que fan els efectius del CME quan fan una formació lluny de la seva localitat de treball, se’ls genera un greus perjudicis. A l’efecte recordem que a dia d’avui, efectius policials del cos de mossos d’esquadra han de rebre una formació obligatòria que els fa pernoctar fora del seu domicili durant un temps  determinat.

Un dels fets en concret és l’elecció de l’allotjament de l’hotel a l’hora de passar la nit a prop del lloc de formació. En molts casos, des del servei d’administració de les diferents àrees o unitats, s’estipulen uns hotels determinats i amb unes condicions concretes, les quals no poden ser canviades o escollides pels efectius que realment les utilitzen.

Per exemple, un cas seria que la persona funcionària vulgui tenir una habitació individual en lloc de compartir-la, o anar a un hotel de categoria igual o superior i si cal pagar-ne la diferència.

Des de la nostra organització sindical creiem i així ho hem denunciat que, sempre que es reuneixin les condicions i requisits del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei (allotjament a prop del centre formatiu, amb un import màxim de 120 €, com a màxim de 3 i/o 4 estrelles, etc.), la persona funcionària hauria de poder escollir l’hotel i les condicions i, no prevaldre l’opció que proposa l’administració.

Un altre fet és el temps d’imputació horària quan la duració de la formació és de dos dies o més. Actualment, en la nostra normativa només recull el temps dedicat estrictament a aquesta.

Per posar un altre exemple, la persona funcionària que fa una formació de dos dies, el temps transcorregut entre la finalització de la formació del primer dia i l’inici de la del segon no té cap compensació, i és temps que no està a casa seva.

És per aquest motiu, que SAP-FEPOL considera oportú la negociació amb la Subdirecció General de Recursos Humans de la compensació d’aquest temps “mort” que la persona funcionària no està a casa i no pot desenvolupar la seva vida personal en el seu àmbit normal.

Data: 
04/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend