Les motos del GRM de Barcelona no tenen ABS i no són les més idònies per desenvolupar les tasques que realitzen

Des de la nostra organització sindical hem instat al Departament d'Interior a canviar les motocicletes del GRM de Barcelona, alguna de les quals tenen més de quinze anys i no tenen ni tan sols elements de seguretat com és l'ABS

Barcelona, 28 de desembre del 2018.-

El Grup Regional de Motos (GRM) disposa de dinou (19) motocicletes, de les quals cinc (5) es troben actualment espatllades a taller, sense poder ser utilitzades pels motoristes.

Bona part de les dinou motocicles tenen una antiguitat superior als 15 anys i en el millor dels casos, una dècada. Cap d’aquests vehicles disposa de dispositiu ABS, el qual és indispensable més encara quan el servei es presta a la ciutat de Barcelona, en tant que el risc en el desenvolupament de les tasques dels efectius del GRM és elevat i es posa en perill a diari la seva seguretat.

Cal tenir present que unes moticicletes sense un sistema de seguretat com és l’ABS, el risc de patir caigudes s’incrementa i fins i tot no es poden tombar les motocicletes de forma senzilla si hi ha aigua o es trobi de líquid a la via. Per contra, quan actua el sistema ABS, s’evita el bloqueig de les rodes, compensant i garantint una frenada més homogènia i estable.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem denunciat aquesta situació davant la Subdirecció General de Recursos Humans i a tal efecte considerem inadmissible que un grup que està a sobre de la motocicleta durant tot el servei hagi de córrer riscos innecessaris. Sabem que el risc zero no existeix, però l’Administració té l’obligació moral de posar totes les eines que estiguin al seu abast per evitar accidents.

El Grup Regional de Motos disposa de 16 efectius per escamot, i que actualment ni tan sols no tinguin una motocicleta per agent, redueix la vida natural del vehicle (ja prou llarga). Així mateix, tampoc és adient que les motocicletes estiguin circulant més de 16 hores seguides diàriament.

Un altre tema important és que aquesta Unitat nomes disposa de dos vehicles que també tenen mes de 10 anys, un (1) logotipat i un altre de paisà. Els dies de pluja no disposen de vehicles per sortir a prestar servei i suport de seguretat ciutadana.

Per tant des del SAP-FEPOL ja hem sol·licitat a la SGRH  que es destini una partida  pressupostària per ampliar el parc mòbil d’aquesta unitat. Volem salvaguardar la integritat física dels agents i, en aquest sentit, l’administració és la primera que ha de vetllar per la seguretat dels seus treballadors i treballadores.

Número de comunicat:
E-178/2018
Data: 
28/12/2018
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend