Les persones aspirants ja poden consultar la nòmina per l’ATRI

Després que SAP-FEPOL denunciés que les persones aspirants no tenien accés a les seves nòmines, la SGRH ens ha contestat que ja se les hi ha donat accés a l'ATRI.

Mollet del Vallès, 4 de gener del 2018.-

En data de 21 de novembre del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) presentava un escrit amb número de registre 0716/E972/2018 amb el qual instàvem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a donar accés al portal ATRI a les persones aspirants que a dia d’avui es troben fent el curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

En l’escrit presentat, la nostra organització denunciava que les persones aspirants no tenien accés a les seves nòmines relatives a les retribucions que percebien, incomplint l’article 29.1 de l’Estatut del Treballador.

En el mateix escrit recordàvem que en cas que no es donés accés al portal ATRI a les persones aspirants per poder veure les seves nòmines, el mateix Estatut dels Treballadors estableix que “la documentació del salari s’ha de fer lliurant al treballador un rebut individual que justifiqui que s’ha fet el pagament”.

Sobre l’escrit presentat, la Subdirecció General de Recursos Humans (SGRH) en data de 10 de desembre ens n’ha donat resposta afirmant que totes les persones aspirants ja tenen l’accés a l’ATRI sol·licitat.

Per tant, la consulta a les nòmines ja es pot realitzar amb normalitat de la mateixa manera que ho poden fer totes les persones funcionàries de carrera que formen part de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra.

SAP-FEPOL mostra amb la gestió realitzada estar al costat, des de l’inici de la carrera professional dels futurs policies de Catalunya, defensant els seus problemes i donant-los-hi la solució.

Número de comunicat:
E-158/2018
Data: 
04/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend