SAP-FEPOL demana la convocatòria urgent de la Comissió de Seguiment de l’Acord del 2008

El passat 24 de novembre la nostra organització sindical va instar a la SGRH a convocar la Comissió de Seguiment de l'Acord del 2008. El motiu no és altre que complir amb els extrems signats ja fa més de deu anys.

Barcelona, 8 de gener del 2019.-

El passat 28 de novembre del 2018, el Sindicat Autònom de Policia (en escrit amb número de registre 0716/E995/2018) va instar a la Subdirecció General de Recursos Humans a convocar de manera urgent la Comissió de Seguiment de l’Acord de 13 de febrer del 2008.

I és que el 13 de febrer del 2008, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra signàvem amb el Departament d’Interior, l’Acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del cos de mossos d’esquadra.

En aquest escrit SAP-FEPOL ha recordat a la SGRH que aquest acord determina que “per tal de mantenir l’equiparació que s’assoleix amb aquest acord, si al llarg de la vigència del mateix s’acordessin per la resta de funcionaris del Departament modificacions dels seus conceptes retributius fixes que representessin increments addicionals sobre els actualment vigents i que fossin diferents als que de manera general s’apliquin al personal funcionari de la Generalitat, l’Administració es compromet a negociar amb la Comissió de Seguiment d’aquest Acord l’adequació dels seus aspectes econòmics”.

Així doncs l’Acord del 2008, en tant que encara resta per implementar el darrer tram previst en el punt primer i que anualment representa un increment de tres-cents (300) euros, encara està plenament vigent. A més, comparades les taules retributives entre els diferents cossos especials de la Generalitat de Catalunya i especialment entre el cos de mossos d’esquadra i el de bombers, les diferències retributives són (tal i com ho eren l’any 2008) molt considerables i per tant cal convocar de manera urgent dita Comissió de Seguiment.

En el darrer Consell de la Policia celebrat el passat 19 de desembre, SAP-FEPOL ja va demanar al Conseller d’Interior la convocatòria de la Comissió de Seguiment ja que, deu anys després de la seva signatura, les diferències retributives entre mossos i bombers encara existeixen (prop de 3500 euros) i per tant cal complir el que determina el seu punt cinquè.

De l’escrit presentat el 24 de novembre, així com tampoc de la sol·licitud que es va fer en el darrer Consell de la Policia, SAP-FEPOL no n’ha obtingut cap mena de resposta i és evident que tampoc s’ha convocat la Comissió sol·licitada. És per això que la nostra organització sindical insisteix en la necessitat de complir amb els extrems acordats l’any 2008, i així ho continuarem fent fins que es compleixi.

Número de comunicat:
E-168/2018
Data: 
09/01/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend