SAP-FEPOL insta a l’Administració a acumular les hores d’assumptes personals denegades durant l’any 2018, a la bossa d’hores acumulades.

Després que la nostra organització sindical hagi demanat l'extracció de dades relatives a la denegació, per necessitats del servei, dels permisos d'assumptes personals s'ha instat a l'Administració a reconèixer aquest deute, acumulant les hores d'AP no gaudides durant l'any 2018, a la bossa d'hores acumulades.

Barcelona, 19 de febrer del 2019.-

En data de 30 de gener del 2019 el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), mitjançant escrit amb número de registre 0716E/50/2019, instava a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia, a informar-nos de la quantitat de permisos d’assumptes personals havien estat deixats de gaudir pels membres de la Policia de la Generalitat de Catalunya – mossos d’esquadra durant l’any policial 2018.

En l’escrit presentat, instàvem a l’Administració a facilitar-nos l’estracció de les dades diferenciades per unitats de les hores d’assumptes personals que s’havien deixat de gaudir durant l’any passat. El motiu no és altre que la impressió que té SAP-FEPOL de la denegació de permisos d’assumptes personals durant l’any 2018, com a conseqüència de la manca d’efectius generalitzades.

Un cop presentat l’escrit reclamant les dades esmentades, tenint present que en les darreres sessions ordinàries del Consell de la Policia SAP-FEPOL ha instat a l’Administració a allargar el període de gaudiment dels permisos d’assumptes personals i que aquesta petició no ha estat acceptada per la mateixa, des de la nostra organització sindical considerem que els efectius policials no poden deixar perdre les hores no gaudides, i menys quan la causa de no gaudir-les ha estat inherent a les persones funcionaries.

Des de la nostra organiztació sindical hem recordat a l’Administració que durant l’any 2017, com a conseqüència dels fets que tots coneixem, es van deixar de gaudir un gran volum d’hores de permisos d’assumptes personals considerable, per la qual cosa es va concedir la possibilitat de gaudir-les fins l’agost del 2018. Aquests extrems, sumat a l’increment de la càrrega de treball i a la manca d’efectius, ha provocat que durant l’any 2018 també s’hagin acumulat un gran volum d’hores d’assumptes personals.

Hores que per les informacions que tenim, i a l’espera insistim de la resposta de l’escrit de 30 de gener, han deixat de gaudir-se després que l’Administració hagi denegat la possibilitat d’allargar enguany, el període de gaudiment dels permisos d’assumptes personals.

És per això que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) considerem que les hores no gaudides no es poden deixar perdre i no han de ser novament els efectius policials, els qui hagin d’assumir íntegrament la manca d’efectius que ens té #sotamínimsi l’increment de la càrrega de treball.

Per tots els extrems esmentats, la nostra organització sindical ha instat a la Subdirecció General de Recursos Humans a acumular les hores d’assumptes personals no gaudides de tots els efectius afectats, a les seves bossa d’hores acumulades evitant així, que aquests les hagin de perdre.

Número de comunicat:
E-16/2019
Data: 
19/02/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend