SAP-FEPOL torna a denunciar el topall en el repartiment de felicitacions

Un any més la nostra organització sindical torna a denunciar el topall imposat per a l'atorgament de felicitacions als membres del cos de mossos d'esquadra

Barcelona, 16 d’abril del 2019.-

Des de la nostra organització sindical sempre hem manifestat que en el cos de mossos d’esquadra hi ha dos moments que es generen anualment un estat de disgust generalitzat. Un és el moment de la realització del PGA-07 i l’altre el de l’atorgament de felicitacions i condecoracions.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha tornat a posar sobre la taula una disfunció en la concessió de felicitacions, ja que hem de tornar a recriminar les maneres emprades a l’hora de determinar la concessió de medalles i felicitacions per als membres del cos de mossos d’esquadra. A l’efecte considerem que no són garants i generen un greuge comparatiu entre els agents.

En un escrit adreçat a la Subdirecció General de Recursos Humans, SAP-FEPOL ha tornat a denunciar un nou any que, en molts casos, tot i que els caps han realitzat la proposta de felicitacions, després d’haver-la sol·licitat, no poden atorgar-la en tant que tenen un topall establert per la mateixa prefectura, cosa que provoca que hagin d’escollir quines actuacions són mereixedores de felicitació i quines no.

En aquest sentit, SAP-FEPOL en defensa dels interessos de les nostres afiliades i dels nostres afiliats, no ha dubtat en defensar jurídicament actuacions que s’han considerat meritòries, però que pels motius esmentats en el punt anterior, finalment no s’han acabat concedint.

A l’efecte volem recordar la sentència 27/2019 emesa per Jutjat del Contenciós Administratiu núm. 6 de Barcelona, on es va estimar el recurs d’un dels nostres afiliats, declarant el dret del recorrent a la concessió de la felicitació sol·licitada, al·legant, entre d’altres motius, que “Las razones para la denegación no son convincentes, no solamente porque no se acredite que únicamente correspondieran 10 felicitaciones para la unidad – lo que tampoco justificaría que no se concediera una felicitación a quien objectivamente sí lo mereciera (…)” .

Concretament, la resolució es basa en un informe del propi Cos de Mossos d’Esquadra, de data 9 de febrer de 2017, que justifica la denegació d’una felicitació ja que la unitat va tramitar un total de 36 propostes de felicitació, però només li corresponien 10 felicitacions.

Caldria considerar que, davant de la imposició de topalls a les destinacions del territori, provoquen que la mateixa actuació pugui tenir més valor en una comissaria o en una altra, en funció de la ratio permesa i són aquests precisament, els principals motius de l’existència de greuges comparatius.

Per tot l’exposat anteriorment, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEOL) hem instat a la Subdirecció General de Recursos Humans a modificar el criteri de la concessió de felicitacions i condecoracions eliminant els topalls per ABP’s, més quan aquesta manera de decidir deixar membres del cos, en clar desavantatge respecte a un altre, a l’hora de promocionar o concursar per una plaça.

Alhora, hem aprofitat per reclamar que quan, per una errada involuntària administrativa, un efectiu del cos es quedi sense reconeixement que hauria d’haver-se lliurat el Dia de les Esquadres, pugui rebre la seva condecoració o felicitació de forma extraordinària a posteriori, durant el mateix any en curs i no haver-se d’esperar un any fins a la celebració del nostre dia de l’any següent.

Número de comunicat:
E-30/2019
Data: 
16/04/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend