El passat 3 de maig SAP-FEPOL va avançar a la SGRH els extrems denunciats avui davant dels mitjans de comunicació

El passat 3 de maig la nostra organització sindical va avançar per escrit a la Subdirecció General de Recursos, els extrems denunciats avui en roda de premsa

Barcelona, 7 de maig del 2019.-

El passat dia 3 de maig el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va tornar a denunciar davant la Subdirecció General de Recursos Humans, l’actual i crònica situació del cos de mossos d’esquadra. I és que des de l’any 2016, la nostra organització sindical porta denunciant la manca d’efectius que patim, les conseqüències negatives que aquesta està generant sobre el sistema de seguretat pública de Catalunya, així com també els efectes lesius que pateix sobre el nostre col·lectiu.

A l’efecte, des de l’any 2016 dins la campanya #sotamínims, SAP-FEPOL porta reclamant a l’Administració la necessitat d’aprovar una bossa d’hores estructurals per a totes aquelles unitats i serveis que pateixen la manca d’efectius. Una bossa d’hores estructurals que, mitjançant la planificació d’hores extraordinàries voluntàries, hauria de permetre fer front a aquestes greus conseqüències que a dia d’avui no permeten afrontar amb totes les garanties, el servei ordinari de qualsevol unitat del cos.

La nostra organització sindical, des que iniciés l’any 2016 la seva campanya sindical ha hagut de denunciar de manera reiterada i constant, ja sigui per escrit, en sessions del propi Consell de la Policia o en els mitjans de comunicació, les conseqüències negatives que la manca d’efectius té sobre el sistema de seguretat pública de Catalunya. Més específicament ho hem fet, en més de trenta escrits que des de l’any 2016, SAP-FEPOL ha presentat.

I ho ha fet així per la responsabilitat que ens és deguda. Ara bé! La inactivitat de l’Administració i la sordesa a les legítimes reclamacions que des de la nostra organització sindical hem fet al Departament, ens fan insistir en la necessitat d’adoptar mesures urgents que permetin millorar el servei públic de seguretat. A l’efecte, durant la darrera setmana santa, mitjançant un comunicat intern de la pròpia Prefectura s’incrementava l’actual d’alerta terrorista a un nivell 4 reforçat, la qual cosa implicava un increment de recursos en aquells Punts d’Interès Policial prioritaris. I la pregunta que se li origina a la nostra organització sindical és! Amb quins efectius?

 • Venim, com ja hem dit en aquest escrit, de denunciar des del 2016 en més de trenta ocasions la manca d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra i les conseqüències que han tingut sobre cadascuna de les regions policials. Conseqüències evidenciades amb exemples que fins avui, per responsabilitat, no s’han fet públiques a ulls de l’opinió pública.

 • Venim de requerir un increment de l’esforç a una plantilla que des de fa gairebé dos anys, pateix la planificació de dispositius especials que li suposen una implicació extraordinària i un continu trencament de la seva conciliació de la vida familiar amb la laboral (CRONOS, ÀGORA, MINERVA, TOGA, 21-D, 1-O de 2018, etc.)

 • Venim de veure com durant l’any 2018 s’ha hagut d’allargar el període de gaudiment de permisos d’assumptes personals com a conseqüència de la seva denegació sistemàtica. Una qüestió que també hauria d’haver-se produït en aquest any 2019.

 • Són perfectament coneixedors que a dia d’avui, ja hi ha efectius que comencen a gaudir dels seus períodes de vacances, cosa que incrementa la incidència sobre la manca d’efectius.

 • I per últim són plenament conscients que l’actual promoció de 500 efectius que està a punt de sortir de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, no resoldrà el problema que aquí denunciem.

Per tant, vists els extrems esmentats i davant la greu situació que patim, són conscients que només l’aprovació d’una bossa d’hores estructurals és l’única mesura que pot ajudar a començar a revertir la situació? Són conscients que cal fer-ho amb  la major immediatesa possible? Perquè si no en són de conscients, des de la nostra organització sindical els ho reflectirem encara més amb els següents exemples:

 • Un dia d’abril – ABP Bages: Comissaria #sotamínims amb dues patrulles per al servei de seguretat ciutadana. Una fent dispositiu TOGA i l’altre passant detinguts a dispositiu judicial. Per a tot el Bages només hi ha una sola patrulla sense possibilitat que aquesta tingui recolzament en cas de ser necessari.

 • Un dia d’abril a CD Moianès: TANCADA!

 • Un dia d’abril a les Comissaries de Cerdanyola, Montcada i Barberà: Una sola dotació policial en cadascuna d’aquestes comissaries.

 • Una setmana d’abril a Sant Cugat: Cinc (5) únics efectius per cobrir el servei de porta, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i servei TOGA. Únicament patrulla de Cap de Torn unipersonal (recordem en nivell 4 reforçat).

 • Un dia d’abril a Sabadell: Dues dotacions policials, una de les quals encarregada del dispositiu TOGA. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà sense comandament responsable.

 • Una nit d’abril a Terrassa: Una sola dotació policial efectiva al carrer.

En tenim més, però per responsabilitat i per la seguretat dels nostres companys i de les nostres companyes no els reflectirem en aquest escrit. Però rebudes les informacions de totes les Regions Policials queda en evidència que per omissió en l’aplicació de les corresponents polítiques, el Govern de Catalunya està posant en risc, no només el servei públic de seguretat de Catalunya, sinó la seguretat i la integritat física dels professionals de la seguretat.

Però a més, des del SAP-FEPOL volem afegir: quina afectació directa té sobre les persones treballadores ignorar les legítimes demandes de la nostra organització sindical? Doncs és evident. L’augment de les dades relatives a l’absentisme laboral. A l’efecte aquestes són del tot alarmants.

Segons l’informe d’absentisme laboral de mes de març del 2019 emès per la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat al qual ha tingut accés la nostra organització sindical, aquest s’hauria incrementat respecte al de l’any 2018 en 3,08 punts, arribant a un valor acumulat del 12,14%.

I és que les conclusions a les quals ha arribat la pròpia Comissaria General són del tot preocupants i són una mostra més que, o apliquem polítiques en millora de les condicions laborals del cos de mossos d’esquadra o al final, les persones a qui representem no aguantaran tot el pes que provoquen, les conseqüències de les polítiques que el Govern aplica sobre el cos de mossos d’esquadra.

Per què?

 • Es pot observar un augment considerable de l’absentisme laboral en els quatre darrers mesos.

 • L’absentisme acumulat de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial és del 12,8%, el qual es situa en una tendència creixent. El valor d’aquest mes és superior a l’any anterior (3,46%).

 • L’absentisme acumulat de la Comissaria General de Mobilitat presenta una tendència creixent (11,24%) i es situa a 1,68% punts per damunt del mes de març de 2018, quan no arribava al 10%.

 • L’absentisme acumulat de la Comissaria General de Recursos Operatius té una tendència creixent els dotze últims mesos situant-se al 13,23% el que representa un augment de 2,88 punts en relació a l’any anterior.

 • La Comissaria General d’Informació i la Comissaria General de Investigació Criminal mostren una tendència creixent, tot i que encara es mantenen per sota dels nivells d’absentisme de la Prefectura.

Per tant, tendència creixent generalitzada de l’absentisme laboral en el cos de mossos d’esquadra i la causa principal és sens dubte, l’increment de la càrrega de treball a la qual ha hagut i ha de fer front el nostre col·lectiu. I d’aquestes dades només hi ha un responsable. Un únic responsable! el Govern de Catalunya.

Un Govern que no escolta als legítims representants del col·lectiu que, com podem acreditar davant l’opinió pública, portem reclamant millores des de fa més de tres anys. Tres anys reivindicant millores veient com l’Administració i el Govern fan oïdes sordes a les nostres reclamacions, però  que per contra veu com negocia i arriba a acords amb altres col·lectius.

Per tant, en opinió de la nostra organització sindical, la cosa és prou clara. O s’adopten i s’apliquen polítiques que vagin més enllà de la convocatòria de noves promocions i que tinguin un impacte immediat (com és l’aprovació de bosses d’hores estructurals), o la situació serà inaguantable per al nostre col·lectiu.

I en cas de fractura, els qui representem al col·lectiu no en serem els responsables i molt menys ho serà el SAP-FEPOL, que porta des d’inicis del 2016 reclamant unes millores i unes polítiques que s’ignoren.

És per això que des de la nostra organització sindical instem al Govern de Catalunya que escolti a la nostra organització sindical, la qual cosa ha de fer de manera immediata en una mesa de negociació, tal i com així s’ha fet amb altres col·lectius.

Número de comunicat:
E-37/2019
Data: 
07/05/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend