SAP-FEPOL reclama “porta-carregadors” per als subfusells dels efectius d’ordre públic

La nostra organització sindical ha reclamat la ditació immediata de 77 clips de doble carregadors per subfusell HK UMP 9mm Parabellum i de 12 clips de doble carregadors per subfusell HK G36 del 5,56mm. Armes que a dia d'avui utilitzen els efectius d'ordre públic

Barcelona, 12 de juny del 2019.-

L’Àrea de Brigada Mòbil té assignats un total de 77 subfusells, 65 dels quals són HK UMP de 9mm Parabellum i 12 són HK G36 C del calibre 5,56 mm. En l’actualitat els efectius adscrits a la Brigada Mòbil utilitzen aquestes armes, entre d’altres serveis per realitzar punts de prevenció integrats dins del POEA (Programa Operatiu Específic Antiterrorista) i per fer entrades i registres a domicilis.

El comunicat intern amb número 12/19 BRIMO estableix que els equips que realitzen els punts de prevenció han de portar 2 subfusells HK UMP i 1 subfusell HK G36. Aquests subfusells disposen de 2 carregadors per cada arma, però no tenen “porta-carregadors”, el que provoca que els companys hagin de portar un carregador col·locat a l’arma i l’altre de qualsevol manera: “alguns el porten recolzat al velcro de l’armilla, altres mal posat per dins del cinturó, o bé a les butxaques de la funda de l’armilla que són petites i sobresurt en excés amb perill de perdre’l”.

Això fa que els carregadors quedin malmesos, es perdi munició i es doni una mala imatge, que com a policies no ens podem permetre. És per això i per tots els motius esmentats que, des de la Secretaria d’Ordre Públic del SAP-FEPOL, en data d’11 de juny hem presentat un escrit instant a la Subdirecció General de Recursos Humans a fer les gestions oportunes per tal que es subministri amb la celeritat necessària a la BRIMO .

Més concretament la nostra organització sindical ha reclamat la ditació immediata de 77 clips de doble carregadors per subfusell HK UMP 9mm Parabellum i de 12 clips de doble carregadors per subfusell HK G36 del 5,56mm. Facilitar el transport dels carregadors és bàsic i fonamental.

Número de comunicat:
E-48/2019
Data: 
12/06/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend