SAP-FEPOL demana l’Avaluació de Riscos per als monitors i instructors de tir

Els monitors i instructors de tir s'exposen diàriament a 1500 trets, cadascun dels quals genera un soroll d'entre 150 i 170db, quan la normativa limita dita exposició a 87 db.

Barcelona, 26 de juny del 2019.-

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat un escrit avui a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior reclamant l’avaluació de riscos i el seguiment per part de Vigilància de la Salut dels instructors i dels monitors de tir, tant els que treballen a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, com els que estan densenvolupant les seves tasques a les diferents Regions policials.

En l’escrit adreçat al Subdirector General de Prevenció de Riscos, Fermí Vendrell, la nostra organització sindical ha recordat que tant els instructors  com els monitors de tir poden presentar patologies derivades de la manca o deficiències dels EPI’s (equips de protecció individual) que utilitzen i molt possiblement, també per la sobrecàrrega d’exposició que pateixen al soroll. Cal tenir present que cada tret pot oscil·lar entre 150 i 170 dB (decibels) i hi ha efectius que diàriament estan escoltant més de 1500 trets, alguns des de fa més de 10 anys.

L’actual Reial Decret 286/2006, que regula la protecció dels treballadors en front del soroll, estableix en el seu Art. 5 els límits de 87 dB i com a pic màxim de 140 dB. Així mateix, en el seu Art. 6, la normadeixa molt clar que l’empresari, en aquest cas el Departament d’interior, ha de realitzar una avaluació de riscos basada en el nivell de soroll al que estan exposats els treballadors i les treballadores. I aquesta avaluació de riscos s’ha de fer tenint en compte l’exposició diària i setmanal, tal hi com estableix la normativa en vigor. A més, l’Art. 8 hi consten els límits als quals un treballador pot estar exposat al soroll.

Per tant, des de la nostra organització organització sindical hem instat al Departament d’Interior que de forma immediata es porti a terme l’Avaluació de Riscos d’aquests treballadors, seguint les indicacions del Annex II del RD 286/2006, així com també que es faci una planificació sobre la Vigilància de la Salut d’aquests, amb la qual es pugui garantir que no estan afectats per una sobre exposició al soroll.

Número de comunicat:
E-54/2019
Data: 
26/06/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend