SAP-FEPOL torna a instar a l’Administració que, abans del proper Consell de la Policia, amplii el període de gaudiment dels AP

La manca d'efectius i la sobrecàrrega de treball per dispositius com el MINERVA agreuja el problema soobre la denegació reiterada i sistemàtica de permisos per assumptes personals.

Barcelona, 5 de novembre del 2019.-

En la darrera sessió ordinària del Consell de la Policia de la Generalitat – mossos d’esquadra celebrada en data el passat 20 de setembre del 2019, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) va tornar a instar a l’Administració a allargar el període de gaudiment dels dies d’assumptes personals.

La sobrecàrrega de treball a la qual estan contínuament sotmesos els efectius del cos de mossos d’esquadra, les mesures aplicades com a conseqüència de l’actual context polític i social dins del Pla operatiu Minerva, juntament amb la manca endèmica d’efectius que patim i que ens té #sotamínims, està provocant (tal i com hem estat denunciant de manera reiterada) la denegació repetida i sistemàtica dels permisos d’assumptes personals.

Fins el dia de la data, la nostra organització sindical no ha obtingut cap mena de resposta de les demandes realitzades sobre aquesta qüestió. És per això que SAP-FEPOL ha tornat (i no ens cansarem de fer-ho) a reclamar aquesta demanda per escrit. A l’efecte, la nostra organització sindical ja ha avançat que, de no rebre resposta fins a les hores resposta, tornarà a portar aquesta qüestió al el Consell de la Policia marcada per al proper 22 de juny.

Des de la nostra organització sindical considerem oportú, digne i necessari, donades les especials circumstàncies i el sobreesforç que la plantilla ha realitzat, que l’Administració actuï de la mateixa manera i en el mateix que ho va fer l’any 2017 quan va permetre gaudir els assumptes personals pendents d’aquell any, fins el 9 d’agost del 2018.

Altrament, en cas que aquesta mesura no fos acceptada, la nostra organització sindical en posa una altra sobre la taula, com podria ser per exemple el pagament en hores extraordinàries dels dies d’assumptes personals no gaudits. A l’efecte la nostra organització sindical sempre restarà disposada a parlar-ne.

En tant que la pròpia Administració ha reconegut en sessió ordinària del Consell de la Policia de 20 de juny, com a resposta a escrits presentats per part del SAP-FEPOL, que les dades relatives a la denegació dels permisos d’assumptes personals estan esbiaixades, considerem que és de rebut acceptar alguna de les propostes que us reclamem.

Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) hem tornat a instar a la Subdirecció General de Recursos Humans a donar-nos resposta a les peticions expressades en aquest i en altres escrits, així com també en les realitzades en el propi Consell de la Policia.

Número de comunicat:
E-78/2019
Data: 
05/11/2019
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend