SAP-FEPOL insta a l’Administració a dotar els efectius policials de màscares de protecció respiratòria pel Coronavirus

La nostra organització sindical recorda que aquest tipus de màscara ha de complir unes especificitats recollides en normativa i que ha de dotar-se com a Equip de Protecció Individual

El passat dia 28 de gener del 2020 es va fer arribar un comunicat des de Prefectura de la Policia, on s’informava de les mesures de protecció en referència al Coronavirus 2019-nCoV. En el seu punt 7, el document recull que els efectius policials  han de disposar i protegir-se amb mascaretes i guants, que ha de facilitar l’empresa, és a dir, el Departament d’Interior. En aquest escrit però, no s’especifica quin tipus de mascareta s’ha d’utilitzar.

Doncs bé, un cop consultada la normativa que regula aquest tipus d’EPI (RD 1407/1992, 2000/54/CE i EN149/2001) des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) recordem que aquesta ha de tenir una protecció nominal mínima. És a dir, cal que les mascaretes tinguin un factor de protecció 10 a 50 que impedeixi l’entrada d’aerosols, bacteris i fongs, essent doncs, del tipus FFP2 o FFP3. Només així es podrà garantir la màxima eficiència i evitar els riscos que poden generar els agents biològics.

És per això que des de la nostra organització sindical, en escrit presentat, hem reclamat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior que doti a tots els efectius del cos de mossos d’esquadra d’aquest tipus de mascareta.  Cal recordar que en l’actualitat, els cos de Mossos d’Esquadra, desenvolupa tasques de vital importància en infraestructures critiques com és el cas d’aeroports, estacions de ferrocarril, metro, ports, la qual cosa fa del tot necessària la nostra reclamació.

Número de comunicat:
E-6/2020
Data: 
31/01/2020
Enllaç a PDF:
Clica aquí per descarregar-lo


Send this to a friend